hồ sơ xin thẻ xanh diện eb2 bị từ chối

Các Lý Do Khiến Hồ Sơ Xin Thẻ Xanh Theo Diện EB2 Bị Từ Chối

date 07/01/2021
date 1079

Hồ sơ xin thẻ xanh bị từ chối là một thất bại nghiêm trọng cho ý định nhập cư của người xin thị thực mà...

Liên hệ Close
Đăng ký