lịch chiếu khán Hoa Kỳ

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 07 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 06 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2,...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 05 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2,...

Cách xem lịch Bản tin Thị thực Hoa Kỳ (Visa Bulletin)

Mỹ là xứ sở thiên đường của người nhập cư, đất nước này thu hút luồng nhập cư từ nhiều nơi trên thế giới. Số...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 04 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 và EB-5 không thay...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 03 NĂM 2021 – (VISA BULLETIN)

  Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3 và EB-4 đang ở tình trạng...

Liên hệ Close
Đăng ký