Cách xem lịch Bản tin Thị thực Hoa Kỳ (Visa Bulletin)

date 19/03/2021
date 4437

Mỹ là xứ sở thiên đường của người nhập cư, đất nước này thu hút luồng nhập cư từ nhiều nơi trên thế giới. Số lượng hồ sơ xin nhập cư đang vượt xa số lượng thị thực định cư sẵn có.  Vậy nên, quy trình xử lý hồ sơ nhập cư tại USCIS luôn ưu tiên những người nộp hồ sơ sớm. 

Đối với mỗi hồ sơ nộp đến USCIS sẽ có một ngày ưu tiên cụ thể trong danh sách chờ duyệt.

Trong thời gian chờ đợi, bạn cần thường xuyên cập nhật Bản tin Thị thực Hoa Kỳ hàng tháng để biết được tình hình xử lý hồ sơ đến đâu. 

Bản tin Thị thực Hoa Kỳ hay còn gọi là visa bulletin là những cập nhật quan trọng về tình hình xử lý hồ sơ định cư cho các diện gia đình, việc làm,… Để đọc được kết quả visa bulletin bạn cần xem bài viết này.

Định cư theo diện bảo lãnh thân nhân

Sau khi hoàn thành và nộp Mẫu đơn I-130 theo diện định cư bảo lãnh thân nhân,  thứ tự của bạn trong danh sách chờ sẽ được xác định với một ngày ưu tiên. 

Trên Bản tin Thị thực Hoa Kỳ, bạn tìm đến mục Ngày ưu tiên phê duyệt (Final action date) của Diện Bảo lãnh Thân nhân (Family-Sponsored Preference) và so sánh với ngày được liệt kê. Nếu ngày ưu tiên phê duyệt đến trước ngày được liệt kê, thị thực nhập cư của bạn là Current.

* Current là tình trạng xử lý không có hồ sơ tồn đọng.

Tất cả các đơn xin định cư từ các nước trên thế giới có thể xem ngày ưu tiên phê duyệt trong cột “All Chargeability Areas Except Those Listed”. Ngoại trừ những đương đơn có quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Philippines.

Ảnh minh họa

Các danh mục định cư Mỹ diện Bảo lãnh Thân nhân bao gồm:

  • Ưu tiên hàng đầu (Visa F1): con cái chưa kết hôn của công dân Hoa Kỳ (từ 21 tuổi trở lên)
  • Ưu tiên thứ hai (Visa F2A): vợ / chồng và con cái của thường trú nhân hợp pháp (chưa kết hôn và dưới 21 tuổi)
  • Ưu tiên thứ hai (Visa F2B): con cái chưa kết hôn của thường trú nhân hợp pháp (từ 21 tuổi trở lên)
  • Ưu tiên thứ ba (Visa F3): con cái đã kết hôn (của công dân Hoa Kỳ)
  • Ưu tiên thứ tư (Visa F4): anh chị em của công dân Hoa Kỳ (nếu công dân Hoa Kỳ từ 21 tuổi trở lên)

Ngày ưu tiên phê duyệt là gì?

Ngày ưu tiên phê duyệt cho biết ngày cụ thể được ưu tiên phê duyệt trong hàng đợi.

Ví dụ, nếu ngày ưu tiên phê duyệt thể hiện là 11/08/2019, thì tất cả những hồ sơ nộp trước ngày này sẽ được ưu tiên xử lý.

Trường hợp ngày ưu tiên phê duyệt đang ở tình trạng Current,  tức không có hồ sơ tồn đọng, nếu bạn nộp hồ sơ trong thời điểm này thì  hồ sơ của bạn sẽ được phê duyệt đúng quy trình, không cần phải chờ đợi.

Ngày tiếp nhận đơn là gì?

Bảng thông tin thứ hai cho biết thời điểm mà người sẽ nhập cư vào Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin thị thực định cư. Cụ thể, đương đơn được phép nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú với điều kiện là ngày ưu tiên phê duyệt của họ trước ngày tiếp nhận đơn trong Bảng tin thị thực (Visa bulletin). Nếu hồ sơ của đương đơn đang đến bước xét duyệt theo quy trình lãnh sự, Trung tâm chiếu khán quốc gia (NVC) sẽ sử dụng bảng tin này để bắt đầu xử lý hồ sơ. NVC sẽ thông báo cho đương đơn thời điểm nộp đơn xin thị thực nhập cư.

Định cư diện việc làm

Thị thực định cư diện việc làm bao gồm:

EB-1: Diện lao động ưu tiên

EB-2: Diên Chuyên gia Bằng cấp cao và Người có Khả năng Đặc biệt

EB-3: Diện Chuyên gia, Lao động tay nghề và Lao động Phổ thông

EB-4: Diện nhập cư đặc biệt 

EB-5: Diện đầu tư định cư 

Ngày ưu tiên phê duyệt

Trước tiên, bảng tin sẽ cho biết “Final Action Date (Ngày ưu tiên phê duyệt)” theo diện thị thực của bạn. “C” có nghĩa là current, không có hồ sơ tồn đọng và các hồ sơ đủ điều kiện sẽ được tiến hành xử lý. 

Ký hiệu U unauthorized (không có sẵn lượng visa cho người nộp đơn)

Ngày tiếp nhận đơn

Hình minh họa

Bảng này phản ánh ngày tiếp nhận đơn xin thị thực, là khung thời gian cần tiến hành xử lý hồ sơ theo quy trình ngay khi bắt đầu mở hồ sơ. Sau khi nhận được thông báo từ NVC kèm hướng dẫn chi tiết, đương đơn xin thị thực nhập cư có ngày ưu tiên phê duyệt trước ngày tiếp nhận đơn theo bảng này có thể xúc tiến tập hợp giấy tờ theo yêu cầu và nộp cho NVC trực thuộc Bộ Ngoại Giao.

Liên hệ Close
Đăng ký