ly hôn sau khi nhận được thẻ xanh 10 năm

Ly hôn sau khi có thẻ xanh, liệu có được ở lại Mỹ định cư?

date 26/03/2021
date 4685

Bạn vẫn là chủ Thẻ xanh Mỹ nếu đã ly hôn với vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ? Một người đi Mỹ định cư diện...

Liên hệ Close
Đăng ký