Ly hôn sau khi có thẻ xanh, liệu có được ở lại Mỹ định cư?

date 26/03/2021
date 5299

Bạn vẫn là chủ Thẻ xanh Mỹ nếu đã ly hôn với vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ?

Một người đi Mỹ định cư diện hôn nhân mà thời gian kết hôn chưa đủ 2 năm tính tại thời điểm nộp hồ sơ sẽ nhận được Thẻ xanh Mỹ có điều kiện hai năm. Để được cấp Thẻ xanh vĩnh viễn, chủ Thẻ xanh có điều kiện phải nộp đơn cho USCIS (Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ) trước khi thời gian kết hôn đủ hai năm kể từ thời điểm người đó nhập cảnh Hoa Kỳ với tư cách là người nhập cư.

Trong khoảng thời gian này, nếu cuộc hôn nhân vẫn hạnh phúc, vợ và chồng sẽ đồng nộp đơn xin xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện để được nhận Thẻ xanh vĩnh viễn. Trái lại, nếu cuộc hôn nhân tan vỡ trong khoảng thời gian hai năm cư trú có điều kiện, thì tư cách nhập cư của người được bảo lãnh sẽ bị hủy bỏ và họ có thể bị trục xuất.

Hồ sơ định cư sẽ được xử lý ra sao trong trường hợp có ly hôn?

Khi một hồ sơ xin định cư diện hôn nhân đang chờ USCIS xét duyệt, thì hồ sơ này có thể bị ngưng xử lý do vợ/chồng là người bảo lãnh thông báo cho USCIS rằng họ đã ly hôn với người phối ngẫu của mình. Trường hợp bạn nộp hồ sơ trong khi đang ở Mỹ và ly hôn khi vẫn đang chờ xét duyệt, thì bạn có thể bị trục xuất nếu vợ/chồng bạn thông báo cho USCIS về việc ly hôn của hai người.

Nếu cuộc hôn nhân vẫn hạnh phúc cho đến hết năm thứ hai, vợ/chồng là người được bảo lãnh sẽ trở thành thường trú nhân với Thẻ xanh vĩnh viễn khi cùng người phối ngẫu nộp đơn xin xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện. Trong khoảng thời gian này, nếu cuộc hôn nhân chấm dứt do ly hôn, người được bảo lãnh sẽ mất tư cách nhập cư của mình và có thể bị trục xuất. Trường hợp cuộc hôn nhân kết thúc do ly hôn hoặc bị hủy bỏ trong thời gian hai năm cư trú có điều kiện, cá nhân cư trú có điều kiện được phép nộp đơn xin miễn khỏi đòi hỏi phải làm chung với người bảo lãnh trên cơ sở cuộc hôn nhân của hai người phải xuất phát từ ý định chân thành.

Tình trạng cư trú có điều kiện là gì?

Tình trạng cư trú có điều kiện được cấp cho người nước ngoài nếu hồ sơ xin Thẻ xanh được nộp tại thời điểm mà thời gian kết hôn chưa đủ hai năm. Nếu hồ sơ xin Thẻ xanh được nộp sau khi kết hôn hơn hai năm, thì người được bảo lãnh sẽ nhận Thẻ xanh vĩnh viễn mà không kèm bất kỳ điều kiện nào. Nếu bạn là người cư trú có điều kiện, bạn và vợ/chồng mình phải đồng nộp đơn xin xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện trong thời hạn 90 ngày trước khi tình trạng cư trú có điều kiện hết hạn.

Tôi đang xúc tiến thủ tục ly hôn. Tôi nên làm gì để duy trì tình trạng nhập cư của mình?

Nếu vợ/chồng là người nước ngoài sở hữu Thẻ xanh Mỹ có điều kiện, người này sẽ cần người phối ngẫu của mình hỗ trợ nộp đơn I-751 để xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện. Tuy nhiên, bạn lại đang tiến hành thủ tục ly hôn với người phối ngẫu đang bảo lãnh cho mình, trong trường hợp này, vợ/chồng của bạn không thể hoặc không sẵn sàng cùng bạn nộp đơn xin xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện.

Nếu vậy, bạn có thể tự nộp đơn xin xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện bằng cách xin miễn khỏi đòi hỏi phải đồng nộp với vợ/chồng của mình. Việc miễn trừ có thể dựa trên một hoặc nhiều cơ sở như: bạn sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn nếu bị trục xuất, cuộc hôn nhân là thật nhưng vì một lý do nào đó phải chấm dứt, hoặc do vợ/chồng/con cái bị ngược đãi.

Cá nhân người nước ngoài sẽ được miễn trừ việc đồng nộp đơn xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện nếu cuộc hôn nhân xuất phát từ ý định chân thành, và việc không thể đáp ứng yêu cầu đồng nộp đơn không phải là lỗi của người được bảo lãnh, và cuộc hôn nhân đã chấm dứt nhưng không phải do người bảo lãnh qua đời.

Ly hôn ảnh hưởng thế nào đến tình trạng cư trú của tôi?

Theo quy định chung, ly hôn đồng nghĩa với việc tư cách thường trú nhân có điều kiện sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, trong tình cảnh này, người được bảo lãnh có thể xin duy trì tư cách cư trú có điều kiện nếu họ chứng minh được rằng cuộc hôn nhân là thật và việc không thể đồng nộp đơn xin xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện là không phải lỗi từ phía họ. Có hai cách để chứng minh cuộc hôn xuất phát từ ý định chân thành: vợ, chồng có con chung hoặc trưng dẫn chứng cứ cho thấy cuộc hôn nhân của họ là thật.

Bạn không phải chịu đựng việc bị ngược đãi trong hôn nhân chỉ để nhận Thẻ xanh vĩnh viễn. Dù là bạn đã ly hôn trước khi đồng nộp đơn xin xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện hay do vợ/chồng của bạn từ chối hợp tác, thì bạn vẫn còn cách khác để tự mình xin xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện. Vì vậy, nếu đang trong hoàn cảnh này, bạn nên tìm kiếm tư vấn từ luật sư di trú nhiều kinh nghiệm để biết liệu bạn có thể nộp đơn xin xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện mà không cần sự hỗ trợ từ người vợ/chồng đang ngược đãi mình, hoặc bạn có được quyền ly hôn do bị vợ/chồng ngược đãi hay không.

Ly hôn sẽ ảnh hưởng thế nào đến tư cách thường trú vô điều kiện?

Ly hôn không gây ảnh hưởng bất lợi cho tư cách nhập cư của người được bảo lãnh sau khi người này được cấp quyền thường trú vô điều kiện. Điều duy nhất bị ảnh hưởng từ việc ly hôn tại giai đoạn này là ly hôn có thể làm trì hoãn ý định trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu một thường trú nhân kết hôn với công dân Hoa Kỳ, người này chỉ cần có bằng chứng cư trú trong thời gian ba năm để được nhập quốc tịch Mỹ thay vì năm năm.

Để được hưởng quyền lợi này, cá nhân người nước ngoài phải kết hôn với công dân Hoa Kỳ trong thời gian ít nhất ba năm trước ngày trưng bằng chứng. Do đó, nếu người này ly hôn trước khi kết hôn với công dân Hoa Kỳ trong vòng tối thiểu ba năm trước ngày đưa bằng chứng, và nếu cá nhân này không phải là người có Thẻ xanh Mỹ trong thời gian 5 năm, họ sẽ phải chờ cho đến khi nắm giữ Thẻ xanh đủ 5 năm với tư cách thường trú nhân, sau đó người này có thể xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Liên hệ Close
Đăng ký