Phân biệt visa (thị thực) và thẻ xanh Mỹ

Phân biệt visa (thị thực) và thẻ xanh Mỹ

Phân biệt visa (thị thực) và Thẻ xanh Mỹ

date 30/08/2021
date 2053

Nếu bạn muốn đến Mỹ trong một khoảng thời gian tạm thời hoặc sinh sống ở đất nước này vĩnh viễn, bạn cần phân biệt được 2 loại giấy tờ đó là visa (thị thực) và thẻ xanh. Cả hai đều cho phép bạn có cơ hội sống và ở lại Mỹ.

Liên hệ Close
Đăng ký