quy trình khám sức khỏe định cư Mỹ

Mỹ điều chỉnh yêu cầu về khám sức khỏe cho người nhập cư

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã cập nhật yêu cầu về khám sức khỏe để có được thường trú nhân hoặc thẻ...

Liên hệ Close
Đăng ký