Mỹ điều chỉnh yêu cầu về khám sức khỏe cho người nhập cư

date 24/01/2022
date 451

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã cập nhật yêu cầu về khám sức khỏe để có được thường trú nhân hoặc thẻ xanh tại Hoa Kỳ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 12.

Cơ quan này đã ban hành một cảnh báo chính sách vào thứ Năm là tạm thời miễn trừ kiểm tra y tế và tiêm chủng bắt buộc cho mục đích nhập cư, điều này đảm bảo không có vấn đề sức khỏe nào khiến người nộp đơn không được phép đến Hoa Kỳ.

Kiểm tra y tế là một yêu cầu quan trọng đối với tất cả những người nhập cư hợp pháp nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng của một thường trú nhân hợp pháp. Kết quả được nộp cho USCIS thông qua Mẫu I-693.

Mỹ điều chỉnh yêu cầu về khám sức khỏe cho người nhập cư

Dưới thời ông Trump, sở Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã thiết lập một quy tắc nêu rõ ràng Mẫu I-693 chỉ có hiệu lực khi một bác sĩ ký vào nó không quá 60 ngày trước ngày đương đơn nộp đơn xin nhập cư.

Được biết đến với cái tên “Quy tắc 60 ngày”, nó đã đặt gánh nặng lên người nhập cư trong đại dịch COVID-19 vì sự chậm trễ xử lý kéo dài, những người ủng hộ người nhập cư cho biết.

Theo cảnh báo chính sách, “Quy tắc 60 ngày” sẽ tạm thời được miễn cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. “Do đại dịch COVID-19 và sự chậm trễ trong xử lý hồ sơ liên quan, USCIS đã gặp phải sự chậm trễ trong tất cả các khía cạnh hoạt động. Các đương đơn cũng đã gặp phải những khó khăn ngoài tầm kiểm soát của họ, bao gồm cả sự kéo dài trong việc hoàn thành thủ tục kiểm tra y tế nhập cư, ”cơ quan Bộ An ninh Nội địa thừa nhận.

“Để giải quyết những vấn đề này, USCIS tạm thời từ bỏ yêu cầu chữ ký của bác sĩ phải được ghi không quá 60 ngày trước khi đương đơn nộp đơn cho quyền lợi nhập cư ,” 

USCIS chỉ định bác sĩ tiến hành kiểm tra y tế nhập cư và ghi kết quả vào Mẫu I-693, vẫn có giá trị trong hai năm sau ngày bác sĩ phẫu thuật dân sự ký, miễn là ngày ký không quá 60 ngày trước khi nộp đơn cho một quyền lợi nhập cư chẳng hạn như thẻ xanh.

Nhưng vì COVID-19 đã gây ra sự chậm trễ trong việc xử lý, nên nhiều khi đến thời điểm xét xử phúc lợi nhập cư, Mẫu I-693 không còn hiệu lực. Điều này buộc người nộp đơn phải có được hồ sơ y tế mới nhất.

Sự miễn trừ tạm thời mới cho phép “đương đơn nộp đơn của họ cho quyền lợi nhập cư với Mẫu I-693 đã hoàn thành, ngay cả khi bác sĩ đã ký hơn 60 ngày trước đó,” USCIS cho biết trong một thông cáo báo chí.

Thay đổi tạm thời “sẽ cho phép các cá nhân hoàn thành quy trình đăng ký mà không cần phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế nhập cư khác nếu Mẫu I-693 có hiệu lực,” 

US Direct IMM xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật các tin tức về định cư Mỹ mỗi tuần.

Đến Mỹ làm việc và nhận ngay thẻ xanh. Tìm hiểu tại đây !!

Liên hệ Close
Đăng ký