nhập cư mỹ

Tình hình nhập cư quốc tế năm 2021

date 18/11/2021
date 1547

Nhập cư là sự di chuyển quốc tế của một số người đến những quốc gia mà họ không có quốc tịch. Người nhập cư...

Tổng thống Biden có vai trò gì đối với Chính sách Nhập cư Mỹ

date 15/01/2021
date 812

Bằng việc chọn Kamala Harris, Joe Biden đang đặt vấn đề nhập cư Hoa Kỳ ở vị trí trọng tâm. Joe Biden hiện đã đắc...

Liên hệ Close
Đăng ký