sắc lệnh mới của Trump về định cư

Sắc Lệnh Mới Nhất Của Trump – Trong Nguy Luôn Có Cơ

Ngày 23/6/2020 Trump tiếp tục ra một sắc lệnh mới hạn chế nhập cư nhằm ngăn chặn một số lượng lao động nhất định thuộc...

tổng thống Trump tạm ngừng nhập cư 60 ngày

Trump Tạm Hoãn Nhập Cư Trong 60 Ngày, Ai Bị Ảnh Hưởng?

Sắc lệnh của Donald Trump bao gồm những gì? Nội dung chi tiết của Sắc Lệnh: Đình chỉ nhập cư với những người muốn xin...

Liên hệ Close
Đăng ký