tin từ uscis

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 1 NĂM 2023 (VISA BULLETIN)

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 1 NĂM 2023 (VISA BULLETIN)

Cập nhật bản tin Visa Bulletin tháng 1 năm 2023 từ USCIS.

cập nhật mới nhất từ uscis

Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất Về Định Cư Từ USCIS

USCIS triển khai giai đoạn III, mở rộng dịch vụ xử lý nhanh cho một số đơn I-140 nhất định - tin mới nhất về định cư từ trang web của USCIS.

Liên hệ Close
Đăng ký