Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất Về Định Cư Từ USCIS

Cập nhật mới nhất từ uscis

USCIS triển khai giai đoạn III – Mở rộng dịch vụ xử lý nhanh cho một số đơn I-140 nhất định

Theo nguồn tin định cư từ USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ) đưa ra thông báo rằng  họ đã bắt đầu giai đoạn thứ ba của việc mở rộng tính khả dụng đối với dịch vụ xử lý nhanh cho hai loại đơn I-140 và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Cụ thể, USCIS đang mở rộng tùy chọn dịch vụ xử lý nhanh cho các đơn I-140 diện EB1C và EB2.NIW 

Mở rộng theo từng giai đoạn của Dịch vụ Xử lý nhanh – Định Cư Từ USCIS

Như đã nêu chi tiết trong thông báo của USCIS, việc mở rộng quy trình xử lý nhanh  đã được thực hiện theo từng giai đoạn như sau:

  • USCIS hiện đang chấp nhận các yêu cầu xử lý nhanh (đơn I-907) cho các đơn EB1(c) được nộp vào hoặc trước ngày 1 tháng 1 năm 2022.
  • USCIS hiện đang chấp nhận các yêu cầu của đơn I-907 cho các hồ sơ diệnEB2.NIW được nộp vào hoặc trước ngày 1 tháng 2 năm 2022.

USCIS dự kiến ​​sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ này với mục tiêu cuối cùng là để tất cả các đơn I-140 diện EB1(c) và EB2 NIW sẽ đủ điều kiện được xử lý nhanh.

US Direct IMM sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến vấn đề này ngay khi USCIS đưa ra thông tin mới nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể truy cập trang web của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ hoặc liên lạc với chúng tôi để được tư vấn về dịch vụ định cư Mỹ và thủ tục xử lý hồ sơ nhanh (nếu có). 

Liên hệ Close
Đăng ký