Hướng Dẫn Yêu Cầu Xử Lý Nhanh Hồ Sơ Cho Các Diện Việc Làm (Premium Processing)

date 17/10/2022
date 800

Thông báo: Hiện tại, USCIS đã bắt đầu mở rộng dịch vụ xử lý cao cấp (Yêu Cầu Xử Lý Nhanh), bao gồm một số đơn I-140 cho các diện giám đốc điều hành và quản lý đa quốc gia và diện miễn trừ vì quyền lợi quốc gia (NIW). Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thêm thông tin bên dưới.

hướng dẫn yêu cầu xử lý nhanh cho các diện việc làm

Dịch vụ yêu cầu xử lý hồ sơ nhanh là gì?

Quy trình xử lý nhanh (Premium Processing) áp dụng cho các trường hợp đang nộp Đơn I-129, Đơn yêu cầu dành cho lao động không định cư  và Đơn I-140, Đơn xin nhập cư dành cho người lao động nước ngoài, kèm theo một khoản phí. 

Cụ thể, USCIS đảm bảo rằng họ sẽ tiếp hành xử lý hồ sơ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh chỉ trong vòng 15 ngày theo lịch làm việc đối với hầu hết các diện visa. Riêng diện dành cho các nhà điều hành và quản lý đa quốc gia và diện NIW sẽ có thời gian xử lý nhanh là 45 ngày. Nếu không đảm bảo thời gian như trên thì USCIS sẽ hoàn lại tiền và tiếp tục xử lý nhanh.

Để xử lý hồ sơ nhanh, đương đơn cần nộp Mẫu I-907, Yêu cầu Dịch vụ Xử lý Hồ Sơ Nhanh, đúng địa chỉ nộp đơn đã được ghi chú trên biểu mẫu. Một bản kiến ​​nghị hợp lệ phải hoàn chỉnh kèm theo chữ ký và phí nộp đơn theo quy định. Sau khi nhận được yêu cầu, USCIS sẽ đưa ra thông báo phê duyệt, thông báo từ chối, thông báo về ý định từ chối hoặc yêu cầu cung cấp bằng chứng hoặc sẽ mở cuộc điều tra về hành vi gian lận hoặc xuyên tạc trong khoảng thời gian quy định. Nếu hồ sơ bị USCIS gửi đơn yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng hoặc thông báo có ý định từ chối, thì khoảng thời gian xử lý phí bảo hiểm 15 hoặc 45 ngày sẽ dừng lại. Lúc này, họ sẽ chờ đương đơn phản hồi đầy đủ về yêu cầu bằng chứng hoặc thông báo về ý định chối.

Những diện nào đủ điều kiện yêu cầu xử lý hồ sơ nhanh?

Dưới đây là bảng liệt kê các diện có thể yêu cầu xử lý hồ sơ nhanh.

Các diện không định cư

Phân loại được chỉ định trong  I-129Phân loại không di dân tương ứng
Người nước ngoài có nghề nghiệp đặc thùH-1B
Công nhân tạm thời thực hiện các dịch vụ phi nông nghiệpH-2B
Thực tập sinh hoặc khách trao đổi giáo dục đặc biệtH-3
Chuyển giao nhân sự: nhà điều hành hoặc quản lý trong nội bộ công tyL-1A
Chuyển giao nhân viên có kiến thức chuyên mônL-1B
Kiến nghị bao trùm L1 (Kiến nghị cho nhiều hồ sơ L1 cùng lúc)LZ (Blanket  L-1)

Và một số diện không phổ biến ở Việt Nam chúng tôi xin được phép không kể đến.

Các diện visa định cư bảo lãnh việc làm và thân nhân của họ

Phân loại được chỉ định trong Mẫu I-140Phân loại thị thực nhập cư dựa trên việc làm (EB) tương ứng
Người nước ngoài có khả năng phi thườngE11 hoặc EB-1A
Các giáo sư và nhà nghiên cứu xuất sắcE12 hoặc EB-1B
Thành viên của các ngành nghề có bằng cấp cao hoặc có khả năng đặc biệt không tìm kiếm sự miễn trừ lợi ích quốc giaE21 – EB2 Advanced Degree
Công nhân lành nghề E31 – EB3 Skilled Workers
Chuyên gia E32 – EB3 Professional
Lao động phổ thôngEW3 – EB3 Unskilled Workers

 

Phân loại được chỉ định trong Mẫu I-140Phân loại thị thực nhập cư dựa trên việc làm (EB) tương ứng
Giám đốc điều hành và quản lý đa quốc giaE13 – EB1C
Thành viên của các ngành nghề có bằng cấp cao hoặc khả năng đặc biệt đang tìm kiếm sự miễn trừ lợi ích quốc giaE21 – EB2 NIW

Người thụ hưởng đơn xin thị thực có thể tự yêu cầu xử lý hồ sơ nhanh không?

Không, trừ trường hợp người thụ hưởng có thể tự bảo lãnh mà không cần nhà tuyển dụng đứng ra bảo lãnh, ví dụ như diện EB-1A, EB-2 NIW.

Nếu không, chỉ có người bảo lãnh hoặc luật sư mới có thể tiến hành yêu cầu xử lý nhanh.

Liên hệ Close
Đăng ký