Dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh định cư Mỹ

USCIS mở rộng dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh

USCIS Mở Rộng Xử Lý Hồ Sơ Nhanh Cho Các Diện Đặc Biệt

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đang triển khai giai đoạn cuối của quá trình mở rộng dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh theo danh mục EB1 và EB2.  

hướng dẫn yêu cầu xử lý nhanh cho các diện việc làm

Hướng Dẫn Yêu Cầu Xử Lý Nhanh Hồ Sơ Cho Các Diện Việc Làm (Premium Processing)

Quy trình xử lý hồ sơ nhanh áp dụng cho các trường hợp đang nộp Đơn I-129, Đơn yêu cầu dành cho lao động không định cư  và Đơn I-140, Đơn xin nhập cư dành cho người lao động nước ngoài, kèm theo một khoản phí. 

Tìm hiểu về dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh diện EB-1A 

  Thời gian xử lý hồ sơ nhanh diện EB-1A Một trong những lợi thế lớn nhất của diện EB-1A là có thể lựa chọn...

Liên hệ Close
Đăng ký