USCIS Mở Rộng Xử Lý Hồ Sơ Nhanh Cho Các Diện Đặc Biệt

date 08/02/2023
date 571
USCIS mở rộng dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh
USCIS đang mở rộng xử lý hồ sơ nhanh cho diện EB1-C, EB2 NIW và các chương trình OPT, visa trao đổi khách.

 

USCIS Mở Rộng Xử Lý Hồ Sơ Nhanh Cho Các Diện EB1-C Và EB2 NIW

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đang triển khai giai đoạn cuối của quá trình mở rộng dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh theo danh mục EB1 và EB2.  

Dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh (premium processing) áp dụng cho Mẫu I-140 (Đơn xin nhập cư cho người lao động nước ngoài) nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống còn 15 ngày.

Theo cập nhật mới nhất, bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 2023, USCIS sẽ chấp nhận các yêu cầu dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh (Form I-907) đối với:

  • Tất cả các hồ sơ diện EB1-C và EB2 NIW đang chờ xử lý.
  • Tất cả các đơn xin nhập cư diện EB-1C và EB2 NIW ban đầu 

Như vậy, không giống các giai đoạn mở rộng trước đây, giai đoạn này áp dụng cho các đơn đăng ký mới (ban đầu) và các đơn đang chờ xử lý theo diện EB1-C (Visa Định cư Mỹ dành cho Nhà điều hành và Quản lý Đa quốc gia), EB2 NIW (Định cư Mỹ diện Khả năng Đặc biệt xin Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia)

Để yêu cầu dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh, đương đơn cần nộp Form I-907 (Yêu cầu Dịch vụ Xử lý Hồ sơ nhanh).

 

Mở rộng xử lý hồ sơ nhanh cho Chương trình OPT và Trao đổi Khách

Hiện nay USCIS đang có kế hoạch mở rộng quy trình Xử lý Hồ sơ nhanh sang các biểu mẫu bổ sung như một  nỗ lực tăng hiệu quả và giảm gánh nặng cho hệ thống nhập cư hợp pháp. 

Vào tháng 3, USCIS sẽ mở rộng quy trình Xử lý Hồ sơ nhanh cho một số sinh viên F1 theo đuổi chương trình STEM OPT và đang chờ kết quả đơn I-765 Đơn xin giấy phép Làm việc.

Vào tháng 4, USCIS sẽ mở rộng quy trình xử lý hồ sơ nhanh cho các sinh viên F-1 đang nhắm đến chương trình OPT và các sinh viên F-1 đang nhắm đến các phần mở rộng của STEM OPT nộp Mẫu I-765 ban đầu. Ngày cụ thể cho từng nhóm sẽ được thông báo vào tháng 2/2023.

Ngoài ra USCIS sẽ tiếp tục làm việc để thúc đẩy quá trình xử lý hồ sơ nhanh cho Form I-539 Đơn xin Gia hạn/Thay đổi Tình trạng Không định cư. Theo đó, USCIS dự kiến sẽ mở rộng quy trình xử lý hồ sơ nhanh Form I-539 cho một số sinh viên và khách trao đổi đang chờ xử lý vào tháng 5 và Form I-539 ban đầu vào tháng 6.

USCIS sẽ đưa ra thông báo khi sẵn sàng thực hiện các giai đoạn kể trên.

 


Đăng ký tư vấn, đánh giá hồ sơ miễn phí

     Liên hệ Close
    Đăng ký