visa hạng mục l1

Cách xin thẻ xanh thông qua visa L-1B

date 23/06/2021
date 2944

Một trong những bước đầu tiên mà nhiều chuyên gia nước ngoài (ví dụ: chuyên gia Việt Nam) thường tiến hành để lấy được thẻ...

Liên hệ Close
Đăng ký