visa không định cư mỹ

Có thể xin Thẻ xanh Mỹ thông qua Thị thực Mỹ diện H1B không?

Thị thực Mỹ diện H1B là gì? Thị thực H-1B là giấy phép làm việc cho phép người lao động nước ngoài đến Mỹ và...

so sánh thị thực không định cư, thẻ xanh mỹ và quốc tịch

So Sánh Thị Thực Không Định Cư, Thẻ Xanh Và Quốc Tịch Mỹ

Thông qua bài viết này, US Direct IMM giúp bạn hiểu được sự khác nhau giữa visa không định cư, Thẻ Xanh và quốc tịch...

thị thực định cư và không định cư Mỹ

Lấy Thẻ Xanh Mỹ Thông Qua Thị Thực Định Cư Và Không Định Cư

Có hàng trăm nghìn người nhập cư vào Mỹ mỗi năm. Một số người chỉ đến Mỹ trong thời gian ngắn, còn một số khác...

Liên hệ Close
Đăng ký