Chân Dung Khách Hàng Du Học Sinh Tiến Hành Xin Thẻ Xanh Diện EB3 Unskilled Workers

date 16/11/2021
date 1440

Ngày ký hợp đồng: 14 / 10 / 2021

Visa diện EB3 Unskilled Workers – Chương trình định cư Mỹ dành cho các cá nhân có mong muốn lấy Thẻ Xanh và làm việc theo hình thức lao động phổ thông.
Đây không phải là chương trình xuất khẩu lao động.

Chân Dung Khách Hàng Du Học Sinh Tiến Hành Xin Thẻ Xanh Diện EB3 Unskilled Workers

Tổng quan khách hàng:

– Là du học sinh đang học Cao đẳng tại Mỹ có I-20 còn hạn đến Tháng 8/2023
– Đã hoàn tất xin Mức lương trung bình (PWD) và quảng cáo tuyển dụng
– Giấy phép lao động sẽ được nộp vào tháng 11/2021
– Dự kiến hồ sơ xin Thẻ Xanh hoàn tất trong khoảng thời gian tốt nghiệp ra trường
—————-
? GIẢI PHÁP DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI ĐANG DU HỌC TẠI MỸ MUỐN LẤY THẺ XANH VĨNH VIỄN ❗ Xoá bỏ nỗi lo I-20 hoặc Visa du học hết hạn!

Tìm hiểu thêm chương trình định cư Mỹ diện EB2 Advanced Degree / EB3 Professionals / EB3 Skilled / EB3 Unskilled    Liên hệ Close
    Đăng ký