Hai Loại Hình Đầu Tư Của Chương Trình Đầu Tư EB-5

date 15/02/2022
date 366

Chương trình đầu tư định cư EB-5 — là một chương trình thị thực theo đó tình trạng thường trú nhân hợp pháp (LPR) được cấp cho một cá nhân nước ngoài đầu tư một lượng vốn nhất định vào một doanh nghiệp thương mại mới. Đầu tư có thể được thực hiện theo một trong hai cách: 1) riêng lẻ (trực tiếp), hoặc 2) thông qua một trung tâm khu vực được chính phủ phê duyệt.

hai loại hình đầu tư của chương trình định cư eb-5

Đầu tư Trực tiếp và Đầu tư Trung tâm Khu vực

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư — hay còn được gọi là EB-5 — là chương trình thị thực theo đó tình trạng thường trú nhân hợp pháp (LPR) được cấp cho một cá nhân nước ngoài đầu tư một khoản vốn nhất định vào một doanh nghiệp thương mại mới. Đầu tư có thể được thực hiện theo một trong hai hình thức: 

1) Cá nhân (trực tiếp) , hoặc 

2) Thông qua một Trung Tâm Khu Vực được chính phủ phê duyệt.

Kiến thức cơ bản về đầu tư trực tiếp 

Theo hình thức trực tiếp, cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp không thông qua trung gian. Kể từ tháng 3 năm 2022, số tiền đầu tư tối thiểu là 1,05 triệu đô la Mỹ, trừ trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu vực Tạo việc làm Trọng điểm (TEA), mức đầu tư tối thiểu sẽ là 800.000 đô la Mỹ. 

Một đặc điểm phân biệt chính của hình thức đầu tư trực tiếp là khi nộp đơn xin thị thực, nhà đầu tư phải chứng minh rằng khoản đầu tư của họ sẽ trực tiếp (thay vì gián tiếp) tạo ra việc làm toàn thời gian cho ít nhất 10 nhân viên đủ tiêu chuẩn trong vòng hai năm kể từ khi đơn xin thị thực được chấp thuận. Công việc trực tiếp là những công việc thực tế và có thể nhận dạng được (nhân viên W-2), và nằm trong doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư. 

Ngoài việc đáp ứng yêu cầu tạo ra việc làm, các nhà đầu tư trực tiếp cũng phải đáp ứng một số yêu cầu pháp lý khác chi phối tất cả các nhà đầu tư EB-5 (không chỉ riêng nhà đầu tư trực tiếp), bao gồm, trong số những yêu cầu khác, việc thành lập “doanh nghiệp thương mại mới”, sự tham gia của nhà đầu tư vào quản lý doanh nghiệp và địa điểm của doanh nghiệp tại vùng Tạo việc làm Trọng điểm TEA (nếu có).

Kiến thức cơ bản về Trung Tâm Khu Vực

Trong hình thức đầu tư qua Trung Tâm Khu Vực, cá nhân nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp thông qua một trung tâm khu vực được chính phủ phê duyệt. Số tiền đầu tư tối thiểu là 1,05 triệu USD; hoặc 800,000 USD nếu dự án đầu tư nằm trong TEA. 

Hầu hết (nhưng không phải tất cả) các Trung Tâm Khu Vực được đặt trong TEA. Không giống như nhà đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư trung tâm khu vực có thể đáp ứng yêu cầu tạo việc làm bằng cách tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp công việc toàn thời gian cho ít nhất 10 nhân viên trong vòng hai năm kể từ khi đơn xin thị thực được chấp thuận. 

Công việc gián tiếp là những công việc tạo ra dựa trên sản phẩm và dịch vụ mang lại từ việc trung tâm khu vực phân bố các khoản đầu tư cho những doanh nghiệp thương mại mới trực thuộc. Hơn nữa, bởi vì Trung Tâm Khu Vực được chính phủ phê duyệt trước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các nhà đầu tư vào Trung Tâm Khu Vực nói chung sẽ không phải tiến hành điều tra và phân tích độc lập để chứng minh trong đơn xin thị thực rằng yêu cầu tạo việc làm đã được đáp ứng, và rằng một doanh nghiệp thương mại đã được thành lập, hoặc nhà đầu tư sẽ tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp. Bởi vì hầu hết các Trung Tâm Khu Vực cũng đã được chính phủ phê duyệt trước là nằm ở vùng Tạo việc làm Trọng điểm TEA nên gánh nặng chứng minh tài chính của nhà đầu tư cũng trở nên nhẹ hơn khi số tiền đầu tư giảm xuống còn 800.000 USD. 

nhà đầu tư eb5

Lựa chọn phương thức đầu tư

Mặc dù hình thức đầu tư qua Trung Tâm Khu Vực có thể ít phiền toái hơn ở nhiều khía cạnh, nhưng nó có thể không hấp dẫn tất cả các nhà đầu tư EB-5. 

Nếu các cá nhân muốn mở doanh nghiệp của riêng mình hoặc mở rộng một cơ sở kinh doanh đã có từ trước, để từ đó có được sự kiểm soát tốt hơn trong hoạt động đầu tư và vận hành của công ty, thì hình thức đầu tư trực tiếp có thể là lựa chọn tốt hơn. 

Thật vậy, sự cần thiết để có được quyền thường trú thông qua hình thức đầu tư trực tiếp có thể chỉ là ngẫu nhiên do mục tiêu chính của doanh nhân nước ngoài là mở rộng hoạt động kinh doanh sang Hoa Kỳ. Ngoài ra, bởi vì các dự án kinh doanh có xu hướng bắt được cơ hội thành công cao hơn ở các khu vực có điều kiện kinh tế tốt hơn, nên nhà đầu tư tìm cách tối đa hóa lợi nhuận có thể có nhiều lựa chọn hơn bằng cách đầu tư trực tiếp thay vì vào Trung Tâm Khu Vực bởi hầu hết các dự án qua trung tâm khu vực đều nằm ở vùng TEA. 

Hơn nữa, việc kiểm soát hoạt động kinh doanh chặt chẽ hơn có thể tạo điều kiện thu thập bằng chứng dễ dàng hơn để chứng minh việc nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu pháp lý, do vậy, ở một mức độ nào đó nó giúp các nhà đầu tư trực tiếp đảm bảo việc chứng minh này. Tuy nhiên, nếu chỉ có động lực kinh doanh mạnh mẽ không thôi là chưa đủ để biến hình thức đầu tư trực tiếp trở thành lựa chọn đầu tư tốt do các yếu tố khác cũng phải được xem xét. Quan trọng nhất, nhà đầu tư phải xem xét tính khả thi của việc doanh nghiệp tạo ra được công việc toàn thời gian thực tế cho ít nhất mười nhân viên đủ điều kiện làm việc.

Mặt khác, tính gián tiếp của hình thức đầu tư qua Trung Tâm Khu Vực có thể hấp dẫn các nhà đầu tư ít thực hiện công việc kinh doanh hơn. Các nhà đầu tư qua Trung Tâm Khu Vực có thể tận dụng lợi thế của các đơn vị kinh tế được chính phủ phê duyệt thành lập thay vì tiêu tốn thời gian và năng lượng để xây dựng doanh nghiệp của riêng họ. 

Hơn nữa, ngoài việc chuẩn bị các chứng từ ủy thác ít gánh nặng hơn, các nhà đầu tư qua Trung Tâm Khu Vực có được quyền thường trú cũng sẽ có thể di chuyển nhiều hơn cả trong và ngoài nước Mỹ do không bị ràng buộc bởi vị trí địa lý nơi doanh nghiệp thương mại thành lập như các nhà đầu tư trực tiếp tham gia thực hiện đầu tư và quản lý khoản đầu tư của họ. 

Dù vậy, việc đầu tư thông qua Trung Tâm Khu Vực sẽ vẫn không loại bỏ tầm quan trọng của việc thẩm định. Các nhà đầu tư quan tâm đến hình thức đầu tư qua Trung Tâm Khu Vực sẽ cần xem xét năng lực của các trung tâm vùng sẵn có và các doanh nghiệp liên kết của họ, bao gồm thông tin về việc chính phủ phê duyệt, kinh nghiệm đầu tư, thành công trong việc tạo công việc làm, triển vọng tài chính và tỷ lệ chấp thuận đơn xin thị thực.

Các nhà đầu tư EB-5 cần lưu ý

Tất cả các cá nhân nước ngoài quan tâm về chương trình EB-5 nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ ​​luật sư di trú để chọn phương thức đầu tư phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Các nhà đầu tư nên đặt bất kỳ câu hỏi nào về các vấn đề đã phân tích bên trên để có thể xem xét toàn bộ những đặc điểm liên quan đến tình hình của cá nhân nhà đầu tư nhằm quyết định hình thức đầu tư thích hợp và  đáp ứng các yêu cầu chung của chương trình EB-5.

Để nhận được tư vấn về các diện định cư Mỹ EB5/EB1/EB2/EB3/L1, vui lòng liên hệ US Direct IMM

Liên hệ Close
Đăng ký