Cách Lấy Thẻ Xanh Định Cư Mỹ Diện Đoàn Tụ Gia Đình

Để lấy Thẻ xanh định cư Mỹ diện đoàn tụ gia đình, bạn phải đáp ứng đủ điều kiện cho một trong những nhóm được liệt kê dưới đây.

Bạn có thể đủ điều kiện nộp hồ sơ với tư cách làNếu bạn là
Người có quan hệ ruột thịt (trực hệ) với công dân Hoa Kỳ
 • Vợ/chồng của công dân Mỹ
 • Con cái chưa kết hôn, dưới 21 tuổi của công dân Mỹ
 • Cha, mẹ của công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên
Quan hệ họ hàng với công dân Hoa Kỳ hoặc là người thân của thường trú nhân hợp pháp theo diện ưu tiên thân nhân
 • Thành viên gia đình của công dân Mỹ, nghĩa là:
  1. Bạn là con trai hoặc con gái chưa kết hôn và từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ
  2. Bạn là con trai hoặc con gái đã kết hôn của công dân Mỹ
  3. Bạn là anh/em trai hoặc chị/em gái của công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên
 • Thành viên gia đình của thường trú nhân hợp pháp, nghĩa là:
  1. Bạn là vợ/chồng của thường trú nhân hợp pháp
  2. Con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của thường trú nhân hợp pháp
  3. Con trai hoặc con gái chưa kết hôn của thường trú nhân hợp pháp từ 21 tuổi trở lên
Hôn phu/hôn thê của công dân Hoa Kỳ hoặc con của hôn phu/hôn thê
 • Cá nhân được phép nhập cảnh Hoa Kỳ với tư cách là hôn phu/hôn thê của công dân Mỹ (diện không định cư K-1)
 • Cá nhân được phép nhập cảnh Hoa Kỳ với tư cách là con cái của hôn phu/hôn thê của công dân Mỹ (diện không định cư K-2)

Người có quan hệ ruột thịt (trực hệ) với công dân Hoa Kỳ

Nếu bạn có quan hệ ruột thịt (trực hệ) với công dân Mỹ, bạn có thể nhận Thẻ xanh định cư Mỹ diện đoàn tụ gia đình, nhưng phải đáp ứng các tiêu chí nhất định.

Bạn thuộc diện trực hệ nếu:

 • Bạn là vợ/chồng của công dân Mỹ;
 • Con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của công dân Mỹ; hoặc
 • Cha, mẹ của công dân Mỹ (nếu công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên).

Các mối quan hệ gia đình khác

Luật di trú Hoa Kỳ cho phép người nước ngoài là thành viên trong gia đình của công dân Mỹ và của thường trú nhân hợp pháp trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ (nhận được Thẻ Xanh) dựa trên mối quan hệ gia đình cụ thể.

Các thành viên khác trong gia đình đủ điều kiện xin Thẻ xanh thuộc nhóm “định cư ưu tiên” diện thân nhân được nêu dưới đây:

 • Diện ưu tiên thứ nhất (F1) – con trai và con gái chưa kết hôn (từ 21 tuổi trở lên) của công dân Mỹ;
 • Diện ưu tiên thứ hai (F2A) – vợ/chồng và con cái (chưa kết hôn và dưới 21 tuổi) của thường trú nhân hợp pháp;
 • Diện ưu tiên thứ hai (F2B) – con trai và con gái chưa kết hôn (từ 21 tuổi trở lên) của thường trú nhân hợp pháp;
 • Diện ưu tiên thứ ba (F3) – con trai và con gái đã kết hôn của công dân Mỹ; và
 • Diện ưu tiên thứ tư (F4) – anh/em trai và chị/em gái của công dân Mỹ (nếu công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên).

Thẻ Xanh Mỹ dành cho Hôn phu/hôn thê của Công dân Hoa Kỳ

 • Luật di trú Hoa Kỳ cho phép công dân Mỹ bảo lãnh hôn phu/hôn thê người nước ngoài xin thị thực (visa) không định cư K-1 để nhập cảnh Hoa Kỳ. Trong vòng 90 ngày sau khi nhập cảnh với visa không định cư K-1, cá nhân người nước ngoài phải kết hôn với công dân Hoa Kỳ là người, thay mặt Hôn phu/Hôn thê của mình, nộp đơn I-129F, Đơn xin cho Hôn phu/Hôn thê người nước ngoài.
 • Sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ với visa không định cư K-1 và kết hôn với người bảo lãnh là công dân Mỹ trong vòng 90 ngày, vợ/chồng người nước ngoài sau đó có thể xin Thẻ xanh qua việc nộp đơn I-130 và đơn I-485.
 • Một điểm quan trọng cần nhớ rằng khi nộp hồ sơ xin visa không định cư K-1, bạn phải trưng dẫn bằng chứng cho thấy công dân Mỹ và hôn phu/hôn thê người nước ngoài đã có mối quan hệ trước đó. Những bằng chứng này có thể gửi qua email kèm hình ảnh, lịch sử cuộc gọi, hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác có thể chứng minh bạn và người bạn trai/bạn gái là công dân Mỹ của mình vẫn đang duy trì mối quan hệ.
Liên hệ Close
Đăng ký