Định cư Mỹ diện thân nhân – Cam kết bảo trợ tài chính là gì?

date 22/03/2021
date 2085

Bạn đang cần một Bản cam kết bảo trợ tài chính để xin visa định cư Mỹ diện bảo lãnh gia đình?

Cam kết bảo trợ tài chính (Affidavit of Support) là gì?

“Cam kết bảo trợ tài chính” là một loại giấy tờ có chữ ký của bạn cho thấy việc bạn đồng ý chịu trách nhiệm bảo trợ tài chính cho vợ/chồng hoặc người thân đang được bảo lãnh để lấy Thẻ xanh Mỹ.

Nói đơn giản, chúng tôi gọi người ký tên vào Bản cam kết bảo trợ tài chính là “Người bảo trợ tài chính”. Người này thông thường (nhưng không hiển nhiên) là vợ/chồng đứng đơn bảo lãnh.

Yêu cầu về tài chính

Dưới đây là tóm lược các yêu cầu về khả năng tài chính đối với bên bảo trợ tài chính:

  • Người bảo trợ tài chính phải là công dân quốc tịch Mỹ hoặc người có Thẻ xanh Mỹ, ít nhất 18 tuổi, và đang sinh sống tại Hoa Kỳ.
  • Người bảo trợ tài chính phải có thu nhập hàng năm tối thiểu bằng 125% theo Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang. Hộ gia đình của bạn càng nhiều người, thu nhập của bạn càng phải cao để có thể đáp ứng theo quy định.

I-864P, Mức Chuẩn Nghèo năm 2020 áp dụng cho Cam kết bảo trợ tài chính. Bạn cần tham khảo Mức Chuẩn Nghèo HHS (HHS Poverty Guidelines) để hoàn tất Đơn I-864, Cam kết bảo trợ tài chính theo Mục 213A của Luật Di Trú và Nhập Tịch (INA).

Mức chuẩn nghèo dưới đây có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Số thân nhân của người bảo lãnh100% Mức chuẩn nghèo HHS*125% Mức chuẩn nghèo HHS*
1Dành cho cá nhân đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ bảo lãnh vợ/chồng hoặc con cái của họ Dành cho nhóm người bảo lãnh còn lại
2$17.240$21.550
3$21.720$27.150
4$26.200$32.750
5$30.680$38.350
6$35.160$43.950
7$39.640$49.550
8$44.120$55.150
Cộng $4.480 cho thêm mỗi một thân nhân đi theoCộng $5.600 cho thêm mỗi một thân nhân đi theo

Người bảo trợ tài chính cũng có thể sử dụng tài sản (không chỉ riêng thu nhập) để đáp ứng các định mức trên đây. Tài sản ở đây bao gồm tiền mặt, cổ phần, trái phiếu, bất động sản (chẳng hạn: nhà cửa)

  • Nếu vợ/chồng là người bảo trợ tài chính không đủ khả năng tự mình bảo lãnh cho thân nhân theo mức chuẩn trên đây, thì một thành viên trong gia đình hoặc thậm chí không phải người thân có thể hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập hoặc tài sản. Cá nhân này được gọi là “Người đồng bảo trợ”.
  • Vợ/chồng đang xin thẻ xanh (“người được bảo lãnh”) cũng có thể dùng chính thu nhập của mình để thỏa các yêu cầu về tài chính, với điều kiện khoản thu nhập này phải ổn định và đến từ cùng một nguồn với thu nhập trước đó ngay cả sau khi được cấp thẻ xanh.

Nghĩa vụ tài chính

Bản cam kết bảo trợ tài chính thực chất là một văn bản giao kết của người bảo trợ tài chính với chính phủ Mỹ. Chính phủ có quyền lấy lại một số khoản phúc lợi công từ phía người bảo trợ tài chính (như tiền trợ cấp an sinh – SSI, Phụ cấp tạm thời cho gia đình nghèo khó – TANF) nếu vợ/chồng của họ tiêu vào các khoản này sau khi có thẻ xanh. Truy cập website của USCIS để xem danh mục các khoản phúc lợi sẽ phải trả lại – “Benefits Subject to Public Charge Consideration” – Các khoản tiền được xem là phúc lợi công, và những khoản không cần hoàn trả.

Các nghĩa vụ của người bảo trợ tài chính theo Bản cam kết bảo trợ chỉ chấm dứt khi một trong bốn trường hợp sau xảy ra:

  • Vợ/chồng chết.
  • Vợ/chồng đang xin thẻ xanh trở thành công dân Mỹ.
  • Vợ/chồng đang xin thẻ xanh có thời gian làm việc tại Mỹ là 40 quý.
  • Vợ/chồng đang xin thẻ xanh ra khỏi nước Mỹ vĩnh viễn.

Nếu bạn đã từng là người bảo trợ tài chính cho những thân nhân khác trong quá khứ (với tư cách là người bảo trợ chính hoặc người đồng bảo trợ), thì tất cả những người mà bạn đã bảo trợ trong quá khứ cần được nộp Bản cam kết bảo trợ mới – trừ khi xảy ra một trong các trường hợp nêu trên và nghĩa vụ tài chính của bạn đối với người đó đã kết thúc.

Liên hệ Close
Đăng ký