Định cư Mỹ: Thư xác nhận kinh nghiệm, yếu tố giúp đơn I-140 thành công

date 05/04/2021
date 1792

USCIS ngày càng khắt khe trong việc xử lý đơn xin nhập cư của người nước ngoài, gần đây số lượng hồ sơ nhận phản hồi RFE (Request for Evidence – Yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng) ngày càng gia tăng.

Thư xác nhận kinh nghiệm làm việc

Để tránh việc bị yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng, tốt nhất bạn cần đảm bảo rằng hồ sơ được dẫn chứng đầy đủ và tổ chức tốt.

Để có cơ hội được phê duyệt I-140, bạn không thể thiếu Thư xác nhận quá trình làm việc từ công ty cũ. Thư này nộp cùng với đơn I-140, chứng minh được rằng bạn có đủ kinh nghiệm và kỹ năng theo như yêu cầu trên chứng nhận lao động PERM.

Dưới đây là những thông tin chi tiết cần có trong Thư xác nhận kinh nghiệm làm việc:

  • Tiêu đề thư thể hiện tên và địa chỉ công ty trước đây.
  • Tên và chức danh của người viết Thư xác nhận. Người này thường là thuộc bộ phận nhân sự, người giám sát hoặc quản lý trước đây của bạn 
  • Chức danh công việc của bạn hoặc các chức vụ khác mà bạn đã đảm nhiệm khi làm việc tại công ty cũ.
  • Liệt kê chính xác ngày bắt đầu và kết thúc công việc tại công ty cũ.
  • Mô tả chi tiết về kinh nghiệm của bạn tại công ty cũ, có thể bao gồm bảng mô tả công việc và bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào theo yêu cầu của Giấy chứng nhận lao động PERM.

Nếu Thư xác nhận kinh nghiệm của bạn không đáp ứng mọi yêu cầu được liệt kê ở trên, thì việc nộp đơn I-140 của bạn có khả năng sẽ bị chậm trễ hoặc phải cung cấp thêm bằng chứng. Do đó, để tiết kiệm thời gian, bạn cần cung cấp cho USCIS một bản xác nhận quá trình làm việc chi tiết nhất có thể. 

Tôi không có mối quan hệ tốt với (những) chủ lao động  trước đây của mình, tôi có thể sử dụng lời khai của bạn bè, đồng nghiệp (hoặc chính bản thân) để xác nhận quá trình làm việc hay không?

Lời khai từ các đồng nghiệp trước đây hoặc chính bản thân bạn sẽ không đủ mạnh để làm bằng chứng xác nhận kinh nghiệm làm việc. Trong trường hợp công ty vẫn đang hoạt động kinh doanh, bạn phải nhận được thư xác nhận quá trình làm việc từ công ty đó, người chịu trách nhiệm ký vào thư này phải là người giám sát trước đó hoặc thuộc bộ phận nhân sự của công ty đang cấp thư xác nhận. 

Bản khai từ bạn bè, có công chứng hay không, không phải là bằng chứng đáng tin cậy hoặc đủ để chứng minh bạn có đủ kinh nghiệm và / hoặc kỹ năng cần thiết để hoàn thành đơn I-140 của mình. 

Thời gian trước đây, USCIS đôi khi có thể chấp nhận lời khai từ bạn bè, đồng nghiệp nhưng hiện tại họ không còn chấp nhận các bản khai này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Công ty cũ đóng cửa hoặc Không còn tồn tại?

Nếu công ty trước đây đã đóng cửa hoặc không còn tồn tại, bạn có thể sử dụng thư / bản khai từ một đồng nghiệp cũ, kèm theo bất kỳ tài liệu bổ sung chứng minh bạn đã từng làm việc ở công ty đó, chẳng hạn như phiếu lương. Cùng với những giấy tờ này, bạn nên gửi bằng chứng chứng minh công ty không còn tồn tại và bạn không thể nhận được thư xác nhận quá trình làm việc từ họ.

Trình bày đơn I-140 giống như việc hoàn tất một bức họa mà nhà bảo lãnh Thẻ xanh và bên được bảo lãnh phải thực hiện nhằm chứng minh cả hai bên đều có năng lực đáp ứng các quy định mà USCIS đưa ra cho việc nộp hồ sơ định cư Mỹ. Thư xác nhận quá trình làm việc là một mảnh ghép quan trọng trong quá trình xin phê duyệt đơn I-140, do đó đương đơn cần trình bày tỉ mỉ những thông tin theo đúng yêu cầu nhằm tránh việc trì hoãn quá trình xử lý hoặc bị yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng.

Liên hệ Close
Đăng ký