[I-140 được duyệt] Định cư Mỹ Hồ sơ diện EB3 Unskilled – Khách hàng Du học sinh Trần P.

Ngày: 02/06/2023 Lượt xem: 670

Xin chúc mừng anh Trần P. – du học sinh Mỹ đã nhận phê duyệt Đơn xin nhập cư Hoa Kỳ dành cho Người lao động nước ngoài (I-140) theo diện EB3 Unskilled chỉ sau vài ngày.

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Anh Trần P.

  • 06/2022: DOL (Bộ Lao Động Hoa Kỳ)
    Nộp LC (Chứng nhận lao động).
  • 03/2023: LC được duyệt.
  • 05/2023: USCIS (Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ)
    Nộp đơn I-140 (Đơn xin nhập cư Hoa Kỳ dành cho Người lao động nước ngoài), bằng cách sử dụng dịch vụ Xử lý hồ sơ nhanh (Premium Processing).
  • 05/2023: Đơn I-140 được duyệt sau 5 ngày.

US Direct IMM hy vọng rằng quá trình nhận thư phỏng vấn cho diện EB3 Unskilled và việc cấp thẻ xanh của anh Trần P. sẽ diễn ra một cách thuận lợi.

Liên hệ Close
Đăng ký