Hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Truong T.

Ngày gửi: 02/10/2023 14:30 Lượt xem: 279

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Chị Truong T.

  • Ngày 28/03/2022: Khách hàng Truong T. ký hợp đồng dịch vụ định cư Mỹ với US Direct IMM cho diện EB3 Unskilled
  • 06/2023: Nộp I-140 tới Sở Di Trú Mỹ
  • 06/2023: I-140 được duyệt
  • 06/2023: Nộp NVC
Truong T EB3 Unskilled I-140
Liên hệ Close
Đăng ký