Hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Du học sinh Phạm M.

Ngày gửi: 01/06/2023 13:58 Lượt xem: 863

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Anh Phạm M. – Du học sinh Mỹ

  • Ngày 23/10/2021: Khách hang Pham ký hợp đồng dịch vụ định cư Mỹ với US Direct IMM cho diện EB3 Unskilled
  • Ngày 29/11/2021: Nộp đơn xin Giấy phép lao động (LC) tới Bộ Lao Động Mỹ
  • Ngày 10/06/2022: LC được duyệt
  • Ngày 23/08/2022: Nộp I-140, I-485, I-131 và I-765 tới Sở Di Trú Mỹ
  • Ngày 01/09/2022: I-140 được duyệt
Phạm M. - I140
Liên hệ Close
Đăng ký