Hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Khách Hàng Lê P.

Ngày gửi: 12/09/2023 17:26 Lượt xem: 370

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB3 Unskilled – Chị Lê P.

  • 04/2022: Khách hàng  Lê P. ký hợp đồng dịch vụ định cư Mỹ với US Direct IMM cho diện EB3 Unskilled
  • 05/2022: Nộp LC
  • 06/2023: LC được duyệt
  • 08/2023: Nộp I-140 tới Sở Di Trú Mỹ
  • 08/2023: I-140 được duyệt
lê p I-140
Liên hệ Close
Đăng ký