Hướng Dẫn Chuẩn Bị Bằng Chứng Định Cư Mỹ Diện EB2 NIW Cho Doanh Nhân

date 23/02/2023
date 590
định cư mỹ diện EB2 NIW cho doanh nhân
Hướng Dẫn Chuẩn Bị Bằng Chứng Định Cư Mỹ Diện EB2 NIW Cho Doanh Nhân

 

Các doanh nhân có năng lực vượt trội trong lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn có thể làm hồ sơ xin định cư Mỹ diện EB2 NIW, dưới tư cách là người tự bảo lãnh.

Điều quan trọng là họ cần phải đạt đủ điều kiện mà USCIS đề ra. Bên cạnh đó, phải chuẩn bị đầy đủ các bằng chứng cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuẩn bị các bằng chứng để định cư Mỹ diện EB2 NIW.

 

Tiêu chí đủ điều kiện để định cư Mỹ diện EB2 NIW

Kể từ năm 1990, Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) quy định:

Những đương đơn có năng lực vượt trội trong lĩnh vực nghề nghiệp có thể bỏ qua quy trình bảo lãnh việc làm. Nếu USCIS nhận thấy việc bỏ qua quy trình này là vì lợi ích quốc gia thì hồ sơ của đương đơn sẽ được phê duyệt Thẻ xanh.
Theo đó, một đơn xin nhập cư theo diện Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia sẽ không cần phải thông qua bất kỳ một lời mời làm việc nào, đương đơn có thể nộp đơn với tư cách là người tự bảo lãnh. Khi nộp hồ sơ diện này ngoài việc miễn trừ yêu cầu bảo lãnh việc làm thì đồng thời cũng từ bỏ yêu cầu chứng nhận lao động.

USCIS cho phép đương đơn định cư Mỹ theo diện miễn trừ vì lợi ích quốc gia nếu chứng minh được ba khía cạnh sau:

  • Mục tiêu hướng đến của đương đơn có giá trị đáng kể và tầm quan trọng quốc gia;
  • Đương đơn có năng lực để theo đuổi mục tiêu mà bản thân hướng đến
  • Sẽ có lợi cho Hoa Kỳ nếu từ bỏ lời mời làm việc và yêu cầu về chứng nhận lao động.

 

Các bằng chứng doanh nhân cần chuẩn bị để xin định cư Mỹ diện EB2 NIW

Bằng chứng về quyền sở hữu và vai trò trong Tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ
Đương đơn có quyền sở hữu trong một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, có thể là người sáng lập hoặc đồng sáng lập. Đương đơn cũng có thể đảm nhiệm vai trò tích cực và trung tâm trong các hoạt động của công ty. Những bằng chứng như vậy có giá trị chứng minh đương đơn có năng lực để thúc đẩy mục tiêu bản thân hướng đến.

Bằng cấp, Chứng chỉ, Giấy phép, Thư kinh nghiệm

Các bằng chứng này chỉ ra rằng đương đơn có kiến ​​thức, kỹ năng hoặc kinh nghiệm để theo đuổi mục tiêu mà bản thân hướng đến.
Hồ sơ học vấn và kinh nghiệm làm việc, cùng với các yếu tố khác liên quan đến lý lịch của đương đơn có thể được dùng để làm bằng chứng cho hồ sơ. Đơn cử như việc đã lãnh đạo thành công các tổ chức khởi nghiệp hoặc sự kết hợp giữa bằng cấp và kinh nghiệm liên quan là nền tảng để đương đơn theo đuổi mục tiêu mà bản thân hướng đến.

Đầu tư để định cư Mỹ diện EB2 NIW

Một khoản đầu tư, cam kết đầu tư ràng buộc hoặc bằng chứng thể hiện ý định đầu tư vào một doanh nghiệp trong tương lai của một nhà đầu tư. Khoản đầu tư này có thể đến từ các cá nhân, chẳng hạn như nhà đầu tư thiên thần (angel investor) hoặc các tổ chức được thành lập, chẳng hạn như các công ty đầu tư mạo hiểm.

Ghi chú: khái niệm nhà đầu tư thiên thần (angel investor) dùng để chỉ những tỷ phú có khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp mới được thành lập, đổi lại họ sẽ sở hữu một phần công ty.

Khái niệm nhà đầu tư mạo hiểm là những người hoặc nhóm người cấp vốn cho các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao để đổi lấy cổ phần của các công ty đó.

Các mục tiêu khác nhau sẽ có nhu cầu vốn khác nhau, USCIS cũng sẽ xem xét số vốn phù hợp giúp đương đơn theo đuổi mục tiêu họ hướng đến, xác định xem đương đơn có đảm bảo đầu tư đầy đủ hay không.

Tham gia vườn ươm doanh nghiệp hoặc Chương trình tăng tốc khởi nghiệp

Vườn ươm doanh nghiệp là các tổ chức tư nhân hoặc tổ chức công cung cấp nguồn lực, sự hỗ trợ cho các doanh nhân để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển một ý tưởng hoặc doanh nghiệp.
Chương trình tăng tốc khởi nghiệp là các tổ chức đầu tư mạo hiểm tư nhân tập trung vào việc giúp các doanh nhân và công ty khởi nghiệp tăng tốc độ ra mắt, tăng trưởng và mở rộng quy mô kinh doanh của họ.
Vườn ươm doanh nghiệp và chương trình tăng tốc khởi nghiệp được các viên chức USCIS xem xét như là bằng chứng để chứng thực cho kế hoạch đề xuất của đương đơn, và rằng các đương đơn có năng lực để theo đuổi mục tiêu.
Đương đơn có thể gửi bằng chứng rằng họ đã thành công trong chương trình vườn ươm doanh nghiệp để chứng minh năng lực.

Giải thưởng hoặc Trợ cấp

Đương đơn có thể cung cấp bằng chứng về giải thưởng hoặc nhận được các khoản trợ cấp từ những đơn vị có uy tín.
Chẳng hạn quỹ đến từ các tổ chức chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương có chuyên môn về phát triển kinh tế, nghiên cứu và phát triển hoặc tạo việc làm. Ngoài ra, giải thưởng hoặc trợ cấp được trao bởi một số tổ chức như viện nghiên cứu cũng góp phần chứng minh giá trị đáng kể, tầm quan trọng quốc gia của mục tiêu.

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ, bao gồm các bằng sáng chế do đương đơn (hoặc các tổ chức khởi nghiệp hiện tại hoặc trước đó của đương đơn) nắm giữ, kèm theo tài liệu nêu rõ lý do tài sản trí tuệ này lại quan trọng đối với lĩnh vực hoặc mục tiêu đương đơn hướng đến.
Tài sản trí tuệ có thể đóng vai trò là bằng chứng chứng minh về thành tích thành công trước đó và để đạt được mục tiêu đương đơn hướng đến. Đương đơn nên nộp bằng chứng để ghi lại cách bản thân đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển của sở hữu trí tuệ đó. Bên cạnh đó, nên làm rõ cách tài sản được sử dụng trong nội bộ hoặc lưu hành bên ngoài.

Tài liệu đã xuất bản về đương đơn, Tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ của đương đơn hoặc Cả hai

Một trong những bằng chứng khác mà đương đơn có thể bổ sung trong hồ sơ đó chính là các tài liệu đã xuất bản về đương đơn, tổ chức có điều kiện tại Mỹ hoặc cả hai.

Các tài liệu được xuất bản bao gồm các bài báo hoặc tạp chí bản in hoặc online và các tài liệu được xuất bản tương tự nhằm chứng minh đương đơn, tổ chức đương đơn sở hữu và một số tham chiếu đến vai trò của đương đơn đã nhận được sự chú ý hoặc công nhận đáng kể của giới truyền thông. Đương đơn cũng có thể gửi bằng chứng về danh tiếng của cơ quan truyền thông để các quan chức xem xét khi đánh giá bằng chứng này.

Tạo doanh thu, tăng trưởng doanh thu và tạo việc làm

Các số liệu tăng trưởng liên quan có thể chứng minh rằng mục tiêu hướng đến của đương đơn hoặc tổ chức khởi nghiệp mà đương đơn sở hữu có giá trị đáng kể hoặc đương đơn có năng lực theo đuổi mục tiêu hướng đến.
Các bằng chứng này có thể bao gồm việc chứng minh sự tăng trưởng của công ty như việc tạo ra doanh thu, việc làm ở Mỹ. Bên cạnh đó, nên nêu rõ sự đóng góp của đương đơn vào sự tăng trưởng đó.
Bằng chứng này cũng có thể chứng minh rằng mục tiêu hướng đến, vai trò của công ty có tầm quan trọng quốc gia khi được kết hợp với các bằng chứng khác. Chẳng hạn như công ty sẽ có vị trí trong một khu vực suy thoái kinh tế và góp phần cung cấp việc làm cho cư dân trong khu vực.

Thư từ và các tuyên bố khác từ bên thứ ba

Thư từ các cơ quan, các nhà đầu tư hoặc các hiệp hội kinh doanh trong có kiến thức về nghiên cứu, sản phẩm hoặc dịch vụ được phát triển bởi tổ chức của đương đơn hoặc đương đơn (có thể cả hai)

Doanh nhân thường không phải trải qua những bình duyệt như với giới học thuật.Giá trị kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, sản phẩm công nghệ của doanh nhân có thể được các bên thứ ba xem xét dưới nhiều hình thức khác nhau. Thư và báo cáo từ bên thứ ba có gia trị chứng minh tầm quan trọng mang tầm quốc gia và đương đơn có năng lực theo đuổi mục tiêu.
Nhìn chung, những nỗ lực kinh doanh sẽ được đo lường bằng cách tạo doanh thu, lợi nhuận, định giá, dòng tiền hoặc sự đón nhận của khách hàng.

 

Kết luận

Đương đơn không nhất thiết phải chuẩn bị tất cả các bằng chứng kể trên. Tuy nhiên để xin định cư Mỹ theo diện EB2 NIW, hồ sơ cần có ít nhất 3 trong số các tiêu chí đã được nêu.

US Direct IMM là chuyên gia trong lĩnh vực xử lý hồ sơ định cư Mỹ diện EB2 NIW. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

 


Đăng ký tư vấn, đánh giá hồ sơ miễn phí

     Liên hệ Close
    Đăng ký