Những Lưu Ý Sau Khi Nộp Hồ Sơ Xin Thẻ Xanh Mỹ

date 14/09/2022
date 290

Nếu bạn đã gửi Mẫu đơn I-485, Đơn đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng Cư trú và đang chờ USCIS giải quyết thì đây là những lưu ý bạn cần biết sau khi nộp hồ sơ xin Thẻ xanh Mỹ.

Bài viết này dành cho những đương đơn đang nộp hồ sơ Đăng ký Điều chỉnh Tình trạng cư trú.

lưu ý khi nộp hồ sơ xin thẻ xanh mỹ

Cập nhật địa chỉ của bạn với USCIS

Nếu bạn chuyển nhà trong thời gian chờ xử lý thẻ xanh, bạn phải cập nhật địa chỉ trong vòng 10 ngày với USCIS kể từ ngày chuyển đến địa chỉ mới . Nếu không cập nhật địa chỉ, bạn có thể không nhận được các thông báo quan trọng về hồ sơ xin Thẻ xanh. Để hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ bạn có thể truy cập vào đây.

Thời gian xử lý hồ sơ

Bạn có thể kiểm tra thời gian trung bình để USCIS xử lý mẫu đơn I-485 thông qua trang Thông tin về Thời gian Xử lý USCIS. Nếu bạn đã nộp đơn xin Thẻ xanh dựa trên việc làm, bạn cũng có thể truy cập vào các trang Tra cứu Thời gian xử lý Hồ sơ để biết thêm thông tin.

Cập nhật trạng thái trường hợp

Nếu bạn muốn cập nhật trạng thái hồ sơ mình, bạn có thể:

  • Truy cập trang Tình trạng Hồ sơ Trực tuyến của USCIS và sử dụng số biên nhận Mẫu I-485 được cấp để tra cứu tình trạng hồ sơ của bạn.
  • Gửi yêu cầu trường hợp nếu bạn cho rằng đơn đăng ký của mình nằm ngoài thời gian xử lý thông thường của USCIS.
  • Gọi cho Trung tâm Liên hệ USCIS theo số 800-375-5283.

Nếu bạn cần xuất cảnh

Trong trường hợp, nếu bạn cần rời khỏi Mỹ tạm thời trong thời gian chờ xử lý Đơn I-485 bạn có thể xin I-131, giấy phép thông hành. Trong trường hợp, Đơn I-485 đang chờ xử lý và bạn rời Mỹ mà không có giấy phép thông hành USCIS sẽ xem xét như việc từ bỏ đơn đăng ký của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Travel Document của USCIS .

Để quá trình nộp hồ sơ xin thẻ Xanh Mỹ thành công, hãy suy xét đến việc liên hệ một công ty tư vấn định cư uy tín để định cư Mỹ thành công nhé!

Liên hệ Close
Đăng ký