Những thay đổi lớn trong chính sách nhập cư Mỹ của Joe Biden

date 24/03/2021
date 1091

Sau bốn năm căng như dây đàn do chính sách chống nhập cư của Trump, chúng ta sẽ lại bắt đầu một thời kỳ mới. Nhiều người muốn biết liệu chính sách nhập cư của Tổng thống đắc cử Biden sẽ ra sao. Chúng ta có thể tìm thấy trên website tiến hành chiến dịch tranh cử của Biden không ít kế hoạch về nhập cư của ông. Hơn nữa, các luật sư di trú đang kỳ vọng rằng Bộ An Ninh Nội Địa (DHS), Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE), cũng như Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ tạo ra một bức tranh sáng sủa hơn cho tình hình nhập cư. Xâu chuỗi hai điều này, dưới đây là một số thay đổi trong luật di trú được xem là tiềm năng, mang hy vọng cho người nhập cư.

Định cư diện việc làm (Employment-Based Immigration)

 1.  Bãi bỏ Mức lương trung bình mới thông qua việc xây dựng quy tắc và ngừng bảo vệ các quy định về Mức lương trung bình trước tòa. Mức lương trung bình cao do Trump đề ra sẽ gây khó khăn cho các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ trong việc bảo lãnh người lao động nước ngoài lấy Thẻ xanh Mỹ. Tòa án đã ra lệnh thực thi việc bãi bỏ quy định này.Rút các quy chế về việc xác định lại nghề nghiệp chuyên môn, bằng cấp, mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc đề xuất các quy định mới trong những lĩnh vực này. Một lần nữa, các quy định hiện hành khiến các nhà tuyển dụng Mỹ khó bảo lãnh lao động nước ngoài hơn. Tòa án đã ra lệnh thực thi mục này.
 2. Hủy bỏ các tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 22/04/2020, ngày 22/06/2020 và ngày 31/12/2020 áp dụng cho những người muốn nhập cảnh Hoa Kỳ theo chương trình thị thực định cư hoặc không định cư. Một vài tuyên bố trong số này đã được tòa án ra lệnh hủy bỏ.
 3. Tăng số lượng thị thực định cư diện việc làm và hủy bỏ định mức theo từng quốc gia thông qua lập pháp. Tuy nhiên, việc hủy bỏ định mức theo từng quốc gia có thể là tin tốt lành cho một số nước như Ấn Độ hoặc Trung Quốc nhưng sẽ gây bất lợi cho những quốc gia khác do thời gian xử lý hồ sơ cho Ấn Độ và Trung Quốc được rút ngắn thì ngược lại, thời gian xử lý hồ sơ cho những khu vực khác sẽ kéo dài hơn.
 4. Ủng hộ luật quy định cho vợ/chồng và con cái của chủ sở hữu thẻ xanh là người thân trực hệ, qua đó họ sẽ không phụ thuộc vào định mức thị thực.
 5. Bảo vệ giấy phép lao động diện H-4 đối với vợ/chồng qua Mỹ diện H-1B bằng việc xây dựng các quy tắc hoặc thông qua lập pháp.
 6. Miễn trừ định mức thị thực cho những sinh viên mới tốt nghiệp Tiến sĩ ngành STEM, và cấp thẻ xanh cho họ sau khi tốt nghiệp – việc này thực hiện thông qua lập pháp.
 7. Hủy bỏ/rút lại quy định đã đề xuất, trong đó hạn chế thời gian cư trú của sinh viên quốc tế.
 8. Tạo ra thị thực khởi nghiệp dành cho doanh nghiệp nước ngoài thông qua sửa đổi chứng nhận lao động tại Danh Mục A, cho phép các công ty khởi nghiệp “tự bảo lãnh”.

Tuân thủ nhập cư / Thanh tra doanh nghiệp

 1. Các cuộc thẩm tra của ICE (Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ) – có thể sẽ vẫn nằm trong phạm vi như kế hoạch mà Trump đề ra – 6.500 đến 10.000.
 2. Thanh tra đột xuất bởi ICE – hy vọng các chuyến thanh tra không báo trước này sẽ chấm dứt; thực chất đã kết thúc dưới thời George W. Bush và chưa bao giờ được tiến hành khi Obama nắm quyền.

Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS)

 1. Hủy bỏ các bài phân tích chính sách, trong đó làm chậm quá trình xử lý, tăng khả năng bị yêu cầu bổ sung chứng cứ (Request for Evidence – RFE) và không chú trọng đến những hồ sơ đã được phê duyệt trước đó.
 2. Bãi bỏ chính sách trong đó yêu cầu phỏng vấn ngay tại văn phòng khu vực đối với các trường hợp điều chỉnh tình trạng cư trú I-485 dựa trên việc làm. Dưới thời Tổng thống Obama, hầu hết đương đơn nộp hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú I-485 theo diện lao động không phải trải qua cuộc phỏng vấn nào. Tuy nhiên, dưới thời Trump, phần lớn những người nộp đơn I-485 đều phải tham dự phỏng vấn. Chính quyền Biden có thể xem xét hủy bỏ chính sách này của Trump và khôi phục chính sách của Obama là không thực hiện các cuộc phỏng vấn cho các trường hợp điều chỉnh tình trạng cư trú I-485.

Công nhân thời vụ / nông nghiệp

 1. Trao cơ hội lấy Thẻ xanh Mỹ cho tầng lớp công nhân ngành nông nghiệp bằng con đường nhanh nhất có thể.
 2. Cho phép người sử dụng lao động thời vụ trong một số ngành công nghiệp xác nhận nhu cầu lao động dựa trên các nghiên cứu về thị trường lao động.

Mặc dù tất cả những ý tưởng trên đây nghe có vẻ tuyệt vời đối với các luật sư di trú, chủ lao động tại Mỹ và người nước ngoài, nhưng trước đó chúng tôi đã không khỏi thất vọng vì Tổng thống chưa ưu tiên thực hiện các thay đổi về nhập cư, Quốc hội cũng chưa thực sự vào cuộc, cũng như sự bất đồng quan điểm giữa luật sư nhập cư và chính quyền liên quan đến các chính sách thiết yếu. Hy vọng những đổi thay lần này sẽ thỏa mãn các luật sư di trú, hoặc chí ít cũng làm họ hài lòng.

Liên hệ Close
Đăng ký