Tôi có cần phải tăng ca hay không, nếu tăng ca mức lương sẽ tính như thế nào?

Thân chào chị Ngân, Chuyên gia Di trú Mỹ có phản hồi như sau:

Đương đơn có thể tăng ca tùy ca tùy theo sắp xếp của nhà tuyển dụng và theo như Luật Tiêu chuẩn lao động công bằng (Fair Labor Standards Act – FLSA), thời gian tăng ca được hiểu là tổng số giờ làm việc trong tuần nhiều hơn 40 giờ/tuần và nhà tuyển dụng phải chi trả lương làm thêm giờ cho người lao động bằng 1,5 lần mức lương thông thường.

Nguồn: https://www.dol.gov/general/topic/workhours/overtime

Liên hệ Close
Đăng ký