Cho tôi hỏi định cư Mỹ diện việc làm có cần chứng minh tài chính không?

Thân chào chị Thủy, Chuyên gia di trú Mỹ có phản hồi như sau:

Đối với định cư Mỹ theo các diện việc làm như EB1/EB2/EB3 thì chưa có chính sách yêu cầu chứng minh tài chính.

Các diện visa này không yêu cầu chứng minh tài chính vì:

  • EB1 là diện visa định cư Mỹ tự bảo lãnh dành cho các nhân xuất sắc.
  • EB2/EB3 là chương trình định cư Mỹ dưới dạng visa việc làm; đối với 2 diện này, chị cần phải tìm được Công ty bảo lãnh Mỹ tuyển dụng mình.

US Direct IMM sẽ hỗ trợ chị tìm được nhà tuyển dụng để tiến hành hồ sơ định cư Mỹ theo các dạng này vì chúng tôi có đội ngũ luật sư Mỹ với hơn 50 năm kinh nghiệm và đã giúp hơn 1,000 khách hàng nhận được Thẻ Xanh.

Liên hệ Close
Đăng ký