Nếu tôi nhận được Visa nhưng sau đó có việc khẩn cấp không thể sắp xếp đi sang Mỹ đúng hạn thì hồ sơ của tôi có thể tạm hoãn hay không?

Chào chị Sâm Mi, với câu hỏi của chị, Luật sư của US Direct IMM có câu trả lời như sau:

Sau khi nhận được Visa, khách hàng phải sắp xếp đến Mỹ trong vòng 6 tháng kể từ ngày kiểm tra sức khỏe.

Việc quá thời hạn 6 tháng như trên thì mọi thủ tục sau đó sẽ rất phức tạp. Nếu việc bất khả kháng, khách hàng có thể tạm hoãn thời gian phỏng vấn, để sau khi đậu phỏng vấn và nhận Visa, khách hàng có thể sắp xếp đi đúng thời hạn.

Liên hệ Close
Đăng ký