Tôi muốn làm hồ sơ định cư Mỹ diện việc làm EB3, nhưng nếu tôi bị rớt visa B1/B2 thì có ảnh hưởng đến kết quả hồ sơ định cư Mỹ diện việc làm EB3 hay không?

Thân chào anh Lam, cảm ơn anh đã hỏi thông tin về hồ sơ định cư Mỹ diện việc làm EB3. 

Đối với vấn đề mà anh Lam đã hỏi, chuyên gia di trú Mỹ của US Direct IMM có phản hồi như sau:

Trường hợp hồ sơ xin cấp visa không định cư như visa du lịch, du học sinh ,… bị từ chối thì vẫn không ảnh hưởng đến kết quả hồ sơ định cư Mỹ của anh. 

Anh vẫn có thể nộp hồ sơ định cư Mỹ diện EB2 Advanced hay EB3 Professionals hoặc Skilled/Unskilled và quy trình xét duyệt không bị ảnh hưởng nhé.

Liên hệ Close
Đăng ký