chương trình eb2

EB-2, EB-3 hay EB-5: Diện nào tốt nhất để lấy thẻ xanh?

EB-2, EB-3 Hay EB-5: Diện Nào Tốt Nhất Để Lấy Thẻ Xanh?

date 29/12/2022
date 7654

Định cư Mỹ diện EB-2, EB-3 hay EB-5 đều là những chọn lựa tốt cho các cá nhân mong muốn định cư Mỹ. Cùng tìm hiểu qua bài viết của US Direct.

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin thẻ xanh diện EB-2 NIW 

date 25/08/2021
date 1239

Trong bài viết này, US Direct IMM sẽ giúp bạn nắm rõ chi tiết về cách nộp hồ sơ định cư Mỹ dựa trên visa EB-2 NIW.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc khi định cư Mỹ diện EB-2

date 21/07/2021
date 963

Để làm việc và định cư tại Mỹ theo diện EB-2, cá cá nhân nước ngoài (ví dụ: người Việt Nam) chỉ cần cung cấp...

Hướng dẫn nộp hồ sơ Định cư Mỹ và phỏng vấn thẻ xanh EB-2

date 09/04/2021
date 1575

Định cư Mỹ dựa trên việc làm diện EB-2 là diện ưu tiên thứ hai trong danh mục xin thẻ xanh Mỹ, dành cho công...

Liên hệ Close
Đăng ký