Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc khi định cư Mỹ diện EB-2

Để làm việc và định cư tại Mỹ theo diện EB-2, cá cá nhân nước ngoài (ví dụ: người Việt Nam) chỉ cần cung cấp bằng chứng về việc sở hữu bằng cấp cao (bằng thạc sĩ, tiến sĩ). Tuy nhiên, đối với người sở hữu bằng cử nhân, họ vẫn có thể nộp hồ sơ theo diện này nếu sở hữu ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên tục.

Điều kiện về việc sở hữu kinh nghiệm làm việc liên tục

Đối với cử nhân đại học muốn xin định cư diện EB-2 Advanced Degree, họ cần phải có bằng chứng về việc sở hữu ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực chuyên môn đã học. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có định nghĩa chính thức về “kinh nghiệm làm việc liên tục”. Ngay cả cơ quan thẩm định hồ sơ của USCIS cũng không có hướng dẫn cụ thể về việc này.

Do đó, nhiều ứng viên sẽ cảm thấy lo lắng về việc liệu hồ sơ của họ có đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm của USCIS hay không. Tuy nhiên đây cũng là một điểm tốt vì USCIS không giới hạn khả năng của đương đơn.

Cách đương đơn thể hiện yêu cầu kinh nghiệm làm việc liên tục

Đối với mục đích thực tế, thuật ngữ “kinh nghiệm làm việc liên tục” có nghĩa là nhân viên liên tục học hỏi, phát triển kiến thức và kỹ năng trong suốt thời gian 5 năm làm việc. 

Cách dễ nhất để USCIS ghi lại kinh nghiệm làm việc liên tục đó là xem xét lương của đương đơn trong khoảng thời gian 5 năm. 

Do đó, bạn cần nộp các bản sao cuống phiếu lương nhằm nêu bật mức lương ngày càng tăng (bạn được trả nhiều tiền hơn cho nhiệm vụ công việc phức tạp hơn) trong khoảng thời gian 5 năm để làm bằng chứng. 

Bên cạnh đó, việc chứng minh sự thay đổi về chức danh có thể giúp bạn chứng minh được khả năng thăng tiến của mình nhằm củng cố hồ sơ diện EB-2.

Kinh nghiệm làm việc toàn thời gian cho diện EB-2 

Để đáp ứng đủ điều kiện là cho diện EB-2 Bằng Cấp cao, người có bằng Cử nhân phải đáp ứng được yêu cầu là có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian.

Bộ Lao động (DOL) và Sở Di trú & Nhập tịch Hoa Kỳ không đưa ra định nghĩa về kinh nghiệm làm việc toàn thời gian. Tuy nhiên có thể xem xét giờ làm việc hàng tuần tuần từ 35 giờ trở lên là đủ tiêu chuẩn. 

Bên cạnh đó, một số trường hợp khác vẫn được xét là có kinh nghiệm làm việc liên tục nhưng không toàn thời gian. Ví dụ một cá nhân làm việc 20 giờ mỗi tuần trong khoảng thời gian 10 năm, được xem là tương xứng với 5 năm kinh nghiệm làm việc liên tục, với thời gian làm việc là 40 giờ mỗi tuần.

CHUYÊN GIA DI TRÚ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Kinh nghiệm làm việc tiến bộ sau tốt nghiệp

Theo tiêu chí diện định cư Mỹ EB-2 Advanced Degree, kinh nghiệm làm việc liên tục được tính bắt đầu sau thời điểm đương đơn tốt nghiệp. Khoảng thời gian làm việc trước khi tốt nghiệp sẽ không được xem xét.

Thậm chí, ngay cả khi đương đơn sở hữu 20 năm kinh nghiệm làm việc trước khi có bằng Cử nhân, kinh nghiệm này vẫn không được tính là đủ điều kiện cho diện EB-2 Advanced Degree.

Trong những trường hợp này, US Direct IMM sẽ xem xét năng lực của đương đơn và có thể chuyển nguyện vọng nộp hồ sơ sang diện NIW thay vì nộp đơn theo diện EB-2 Advanced Degree.

Tiêu chí về kinh nghiệm làm việc trước khi nộp hồ sơ EB-2

Trước khi nộp hồ sơ định cư (bao gồm quy trình PERM hoặc Đơn I-140) đương đơn cần đáp ứng đủ các tiêu chí về kinh nghiệm làm việc:

  • Sở hữu bằng Cử nhân và tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc.
  • Trường hợp đương đơn nộp hồ sơ cho diện EB-2 NIW, hồ sơ phải đáp ứng được yêu cầu bằng cấp và kinh nghiệm làm việc trước ngày nộp Đơn I-140.
  • Hồ sơ của đương đơn phải trải qua có một khoảng thời gian chờ duyệt nhất định, không có nghĩa là họ có thêm thời gian để đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho diện EB-2.
  • Có một số trường hợp đương đơn không đáp ứng yêu cầu tại thời điểm xin Chứng nhận Lao động PERM nhưng đã đáp ứng yêu cầu thời điểm nộp Đơn I-140, những hồ sơ này vẫn có khả năng bị từ chối. Do đó, chúng ta hiểu đối với diện EB-2 Advanced Degree, đương đơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trước thời điểm nộp hồ sơ PERM.
  • Còn đối với diện EB-2 NIW, người nộp đơn phải đáp ứng đủ điều kiện và yêu cầu tối thiểu trước ngày nộp I-140.
  • Kinh nghiệm làm việc sau thời điểm nộp hồ sơ sẽ không được tính.

Phần kết luận

Để đáp ứng yêu cầu định cư Mỹ diện EB-2 Advanced Degree (Bằng Cấp cao), cách tốt nhất bạn phải sở hữu bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Tuy nhiên, bằng cấp cao không phải là một yếu tố bắt buộc. Nếu bạn sở hữu bằng Cử nhân, bạn vẫn có thể xin thẻ xanh Mỹ diện này nếu sở hữu kinh nghiệm làm việc theo yêu cầu của USCIS cho diện định cư EB-2 Advanced Degree.

Để biết hồ sơ của bạn đáp ứng điều kiện định cư diện EB-2 hay không, liên hệ ngay với luật sư Mỹ để nhận tư vấn và đánh giá hồ sơ miễn phí.

Liên hệ Close
Đăng ký