chuyển diện định cư

Cách Chuyển Diện Định Cư Cho Người Đang Ở Mỹ

Chuyển diện định cư Mỹ là gì ?  Chuyển diện định cư là quy trình xin Thẻ Xanh tại Mỹ. Ví dụ như, khi bạn...

Cập Nhật Quy Trình Xử Lý Đơn I-485 Từ USCIS

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã chỉ định Trung tâm Dịch vụ Nebraska (NSC) và Trung tâm Dịch vụ Texas (TSC)...

Tổng Quan Về Du Học Sinh Tại Mỹ

Trong hơn một thế kỷ, Hoa Kỳ đã dẫn đầu thế giới về giáo dục đại học và ngày nay, hơn một triệu du học...

Liên hệ Close
Đăng ký