đơn I-140

định cư mỹ diện eb1c cho quản lý và giám đốc

EB1C – Chương Trình Định Cư Và Làm Việc Tại Mỹ Cho Quản Lý & Giám Đốc Điều Hành Đa Quốc Gia

Chương trình định cư tại Mỹ với visa EB1-C cho quản lý & giám đốc điều hành đa quốc gia

cách phản hồi rfe cho đơn i-140

Cách Phản Hồi Khi Nhận RFE Cho Đơn I-140

Hồ sơ xin trở thành thường trú nhân vĩnh viễn chỉ có thể được tiếp tục xử lý trong trường hợp được USCIS phê duyệt...

QUY TRÌNH XỬ LÝ LÃNH SỰ

Quy Trình Xử Lý Hồ Sơ Định Cư Tại Lãnh Sự Là Gì ?

Xử lý lãnh sự là quy trình nộp và được xử lý hồ sơ định cư Mỹ từ Việt Nam. Đương đơn sẽ nộp đơn...

Liên hệ Close
Đăng ký