hồ sơ di trú

Làm gì sau khi nhận được kết quả hồ sơ xin Thẻ xanh Mỹ?

Làm Gì Sau Khi Nhận Được Kết Quả Hồ Sơ Xin Thẻ Xanh Mỹ?

date 21/12/2022
date 433

Sau khi nộp hồ sơ xin thẻ xanh, bạn sẽ nhận được thông báo từ Sở Di Trú. Cùng tìm hiểu với US Direct về việc cần làm sau khi nhận kết quả.

uscis allows online filing

USCIS Thông Cáo Mới Hướng Hồ Sơ Di Trú, Nhập Tịch

date 12/03/2019
date 1391

ThSở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tại Los Angeles và vùng lân cận (trong đó có Quận Cam) khuyến khích các đương...

Liên hệ Close
Đăng ký