Làm Gì Sau Khi Nhận Được Kết Quả Hồ Sơ Xin Thẻ Xanh Mỹ?

date 21/12/2022
date 638
Làm gì sau khi nhận được kết quả hồ sơ xin Thẻ xanh Mỹ?
Làm gì sau khi nhận được kết quả hồ sơ xin Thẻ xanh Mỹ?

Nếu kết quả hồ sơ thẻ xanh Mỹ của bạn được phê duyệt và bạn trở thành thường trú nhân

Sau khi bạn nhận kết quả hồ sơ thẻ xanh Mỹ và trở thành thường trú nhân, USCIS sẽ gửi cho bạn thông báo chào mừng. Tiếp đó, họ sẽ gửi thẻ xanh cho bạn qua đường bưu điện. Trong trường hợp bạn chuyển địa chỉ, bạn cần thông báo với USCIS trước 10 ngày.

Bạn nên liên hệ với USCIS nếu như xảy ra các trường hợp sau:

  • Bạn nhận được thẻ xanh và thông báo chào mừng từ USCIS, tuy nhiên bạn phát hiện có lỗi sai.
  • Đã hơn 30 ngày kể từ khi bạn trở thành thường trú nhân mà vẫn chưa nhận được thông báo chào mừng.
  • Đã hơn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo chào mừng nhưng vẫn chưa nhận được thẻ mới.
  • Bạn có thắc mắc về tình trạng thường trú nhân mới của mình.

Làm thủ tục xin cấp các loại giấy tờ  tuỳ thân khác

Với tư cách là một thường trú nhân, bạn đã có thể làm thủ tục xin cấp các giấy tờ khác như giấy phép lái xe, Thẻ An sinh Xã hội,.. Trước khi nhận được Thẻ·Thường trú nhân (Thẻ xanh), USCIS sẽ đóng dấu vào hộ chiếu hoặc cấp cho bạn một giấy phép tạm thời cho tình trạng thường trú. 

Bạn có thể sử dụng con dấu hoặc giấy phép này cho các mục đích: 

Trong trường hợp bạn không nhận được thông báo hoặc giấy tờ đã nêu trên, bạn có thể  liên hệ với USCIS để được giải quyết. 

Khi bạn được thuê làm việc tại Mỹ, trước hết bạn cần xuất trình giấy tờ tùy thân chứng minh bạn có quyền làm việc tại Mỹ như Thẻ thường trú nhân (Thẻ xanh Mỹ) hoặc Thẻ An sinh Xã hội.

Để biết thông tin về cách đăng ký thẻ an sinh xã hội, vui lòng xem trang web của Cục quản lý an sinh xã hội

Nếu bạn đã chuyển địa chỉ kể từ thời điểm hồ sơ được phê duyệt

Nếu bạn đã chuyển địa chỉ kể từ thời điểm hồ sơ được phê duyệt, hãy liên hệ với USCIS để thay đổi địa chỉ hoặc bạn có thể thay đổi địa chỉ trực tuyến thông qua website USCIS.

Bên cạnh đó, bạn cần liên hệ với USCIS nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

  • Nếu bạn nhận thấy có lỗi trong thông báo phê duyệt hoặc tài liệu mà USCIS đã gửi cho bạn.
  • Nếu bạn đã kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tuyến và nhận thấy thông báo phê duyệt đã được gửi hơn 30 ngày nhưng bạn chưa nhận được.
  • Nếu USCIS đã phê duyệt đơn bảo lãnh dành cho lao động không định cư I-129 của bạn, nhưng lãnh sự quán hoặc cảng nhập cảnh vẫn chưa nhận được thông báo.

Nếu kết quả hồ sơ thẻ xanh Mỹ của bạn bị từ chối

Nếu  một quyết định bất lợi được đưa ra cho kết quả hồ sơ thẻ xanh của bạn (ví dụ: thông báo từ chối), bạn sẽ nhận được thông báo giải thích lý do từ USCIS.

Thông báo này cũng sẽ cho bạn biết trường hợp của bạn có thể nộp đơn kháng cáo hay không. Một số trường hợp ngoại lệ, đương đơn có thể gửi yêu cầu mở lại hoặc xem xét lại.

Đơn kháng cáo chỉ có thể áp dụng trong một số trường hợp nhất định. Nếu bạn được phép làm đơn kháng cáo hoặc kiến ​​nghị, họ sẽ ghi hướng dẫn làm đơn trong tờ quyết định đã được gửi đến bạn

Liên hệ Close
Đăng ký