Từ tháng 8/2021: Người nhập cư có thể xin Thẻ xanh và Số An sinh Xã hội cùng lúc

date 31/08/2021
date 666

Ngày 09/08/2021, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thông báo cho phép những người nộp đơn xin tư cách Thường trú nhân có thể xin Số An sinh Xã hội (SSN) và Thẻ xanh cùng lúc.

Quy định mới này cho thấy mối quan hệ đối tác giữa USCIS và Cơ quan An sinh Xã hội. Trước khi có quy định này, người nhập cư không thể nộp hồ sơ xin Thẻ xanh và SSN cùng một lúc.  

Theo quy trình cũ, đầu tiên đương đơn cần nộp hồ sơ xin Thẻ xanh, sau đó mới có thể nộp đơn xin SSN tại Văn phòng An sinh Xã hội, điều này làm tăng thêm thời gian chờ đợi.  

Bên cạnh đó, theo quy định mới thì mẫu I-485 (Đơn đăng ký Điều chỉnh Tình trạng Cư trú) sẽ được USCIS sửa đổi, tuy nhiên sẽ không phát sinh thêm chi phí.

Thông báo về việc cho phép nộp đồng thời hồ sơ xin thẻ xanh và SSN trên Twitter của USCIS.

Ur M. Jaddou, Giám đốc USCIS cho biết: Việc mở rộng quan hệ đối tác của USCIS với Cơ quan An sinh Xã hội thể hiện sự cam kết của USCIS trong việc vận hành hệ thống nhập cư một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho người nộp đơn. 

Loại bỏ bộ máy quan liêu không cần thiết, tối ưu hóa sự hợp tác giữa các cơ quan công vụ là ưu tiên hàng đầu của USCIS và chính quyền Biden-Harris.

Cách xin Thẻ xanh và Số An sinh Xã hội cùng lúc

Mỗi năm, USCIS nhận được khoảng 576.000 đơn I-485. Đối với một đương đơn xin Điều chỉnh Tình trạng Cư trú tại Mỹ, sau khi được phê duyệt I-485, họ có quyền sống và làm việc với tư cách là một thường trú nhân.

Theo quy trình mới, sau khi USCIS phê duyệt I-485, họ có thể gửi thông tin của mình đến Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội để được cấp số SSN.

Liên hệ Close
Đăng ký