Tổng thống Biden Ký 6 sắc lệnh hành pháp nhập cư

date 30/03/2021
date 1017

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, Tổng thống Biden đã ký 6 Sắc lệnh hành pháp nhập cư ngay ngày đầu nhậm chức

Dự kiến, Tổng thống sẽ ký thêm nhiều Sắc lệnh hành pháp nhập cư trong thời gian tới và tiến hành bãi bỏ các Sắc lệnh Hành pháp chống nhập cư của cựu Tổng thống Trump.

Bãi bỏ Lệnh cấm đi lại đối với người Hồi giáo

Tổng thống Biden đã ban hành Lệnh hành pháp nhập cư bãi bỏ lệnh cấm đi lại trong lãnh thổ Hoa Kỳ của Trump đối với một số quốc gia Hồi giáo và châu Phi.

Tổng thống Trump đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với những cá nhân đến từ các quốc gia sau (đây là những quốc gia có số lượng người Hồi giáo đông đúc, muốn du lịch, làm việc hoặc nhập cư vào Mỹ)

 1. Iran
 2. Libya
 3. Somalia
 4. Syria
 5. Yemen
 6. Venezuela
 7. Bắc Triều Tiên
 8. Myanmar
 9. Eritrea
 10. Kyrgyzstan
 11. Nigeria
 12. Sudan
 13. Tanzania

Bản chất của lệnh cấm đi lại có sự khác biệt giữa các quốc gia. Đối với một số nước, công dân của họ được phép có thị thực tạm thời, nhưng không được cấp thẻ xanh để cư trú tại Hoa Kỳ. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ những người xin thị thực được miễn lệnh cấm đi lại.

Khôi phục chương trình DACA

Tổng thống Biden đã ký Sắc lệnh cải cách nhập cư nhằm khôi phục Chương trình bảo vệ trẻ em vào Mỹ không có giấy tờ (DACA).

Chương trình DACA được khởi xướng bởi cựu Tổng thống Obama vào năm 2012. Chương trình bảo vệ người không có giấy tờ được đưa đến Hoa Kỳ khi còn là trẻ em khỏi bị trục xuất. Ngoài ra, những người đủ điều kiện tham gia DACA có thể nhận được giấy phép lao động (Giấy phép làm việc) và giấy phép đi lại quốc tế (Đặc xá).

Để đủ điều kiện, họ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Dưới 31 tuổi vào ngày 15 tháng 6 năm 2012;
 • Lần đầu tiên đến Hoa Kỳ trước năm họ đủ 16 tuổi;
 • Đã sống ở Mỹ từ ngày 15 tháng 6 năm 2007;
 • Có mặt tại Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 6 năm 2012 và vào ngày nộp đơn;
 • Không có tư cách cư trú hợp pháp vào ngày 15 tháng 6 năm 2012;
 • Hiện đang học hoặc đã tốt nghiệp trung học, có bằng GED hoặc đã xuất ngũ từ Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ hoặc Cảnh sát biển; và
 • Chưa bị kết án trọng tội hoặc phạm tội DUI (lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất kích thích), hoặc bị kết án “tội nhẹ đáng kể” hoặc 3 tội nhẹ trở lên dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiện tại, USCIS sẽ tiếp nhận các đơn đăng ký mới cho chương trình DACA, gia hạn hồ sơ hiện có và cấp giấy phép làm việc EAD cũng như giấy thông hành tạm thời (Advance Parole) cho những đối tượng đủ điều kiện theo chương trình DACA.

Tổng thống Biden ủng hộ lập pháp cung cấp Con đường trở thành Công dân cho những người được thừa nhận bởi DACA.

Tuy nhiên, vẫn có một vụ kiện Liên bang đang chờ xử lý, vụ kiện này liên quan đến tranh cãi về việc Biden không có thẩm quyền tạo ra chương trình DACA, nhiều bang cho rằng chương trình này nên bị bãi bỏ.

Tái thiết lập những ưu tiên về đối tượng bị trục xuất

Dưới thời cựu Tổng thống Obama, các cơ quan di trú đưa ra những tiêu chí hàng đầu cho trường hợp bị trục xuất:

 • Người đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ;
 • Người có tiền án, tiền sự nghiêm trọng; và
 • Người qua lại biên giới thường xuyên.

Chính quyền Trump đã loại bỏ các ưu tiên này. Tuy nhiên, theo sắc lệnh hành pháp về nhập cư cửa Biden, những tiêu chí này sẽ được khôi phục.

Tạm dừng xây dựng bức tường biên giới

Cựu Tổng thống Trump cam kết xây dựng bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico ngay từ khi nhậm chức. Ông đảm bảo với các cử tri rằng Mexico sẽ trả tiền xây dựng bức tường.

Trong 4 năm qua, bức tường này đã được xây dựng với độ dài 450 dặm. Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden sẽ chấm dứt việc xây dựng bức tường biên giới. 

Các sắc lệnh hành pháp về nhập cư khác

Tổng thống Biden đã ban hành Sắc lệnh hành pháp về nhập cư, trong đó hủy bỏ nỗ lực của Trump nhằm loại trừ người nhập cư không có giấy tờ.

Tổng thống Biden đã ký Sắc lệnh nhập cư Tạm hoãn trục xuất cho người Liberia cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Cựu Tổng thống Trump luôn muốn chấm dứt chương trình này. Lệnh mới cho phép 4.000 người Liberia ở lại và làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội thiết lập con đường 5 năm trở thành thường trú nhân cho nhiều người nhập cư, sau đó là 3 năm chờ đợi để trở thành công dân Hoa Kỳ. Một số người có ràng buộc lâu dài với nước Mỹ sẽ được chính phủ xem xét xử lý hồ sơ nhanh chóng, bao gồm những người được tiếp nhận bởi DACA và cá nhân thuộc Tình trạng Được Bảo vệ Tạm thời cũng như một số công nhân nông nghiệp nhất định.

Chính quyền Biden cũng muốn giảm tình trạng tồn đọng thị thực, thuê thêm Thẩm phán Nhập cư và viện trợ cho công nghệ biên giới.

Liên hệ Close
Đăng ký