Tương Lai EB5 Sau Khi Dự Luật Mới Được Ban Hành

date 20/04/2022
date 681

Dự luật mới vừa được ban hành của diện EB5 có ảnh hưởng lớn tới các nhà đầu tư hiện tại và tương lai, các dự án trung tâm vùng, nhà phát triển, và các nhà quảng bá. Cùng US Direct IMM điểm lại các ảnh hưởng chính qua bài viết dưới đây

tương lai eb5

Nhà đầu tư hiện tại đã triển khai hồ sơ

 • Các đơn xin nhập cư đang chờ xử lý sẽ không phải tuân theo các quy định mới hoặc chi trả số tiền đầu tư cao hơn.
 • Việc xét duyệt những đơn kiến nghị, đơn thay đổi tình trạng cư trú, và quá trình xử lý lãnh sự sẽ được tiếp tục ngay khi dự luật được ban hành. 
 • Đáng chú ý là điều luật cuối cùng đã được thông qua để phê duyệt những hồ sơ EB-5, đơn xin chuyển diện, giấy phép làm việc và giấy thông hành, là những giấy tờ được nộp cùng lúc.
 • Được phép nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú đồng thời với đơn xin nhập cư của nhà đầu tư

Nhà đầu tư tương lai

 • Số tiền đầu tư bắt buộc sẽ lên đến 800.000 đô la cho các khu vực việc làm mục tiêu (TEA) hoặc “các dự án cơ sở hạ tầng”. Ngoài khu vực TEA thì số tiền đầu tư sẽ là $ 1,050,000.
 • Điều khoản “Grandfathering” hướng USCIS tiếp tục xử lý đơn xin visa EB-5 nếu chương trình EB-5 trong tương lai mất hiệu lực, miễn là hồ sơ EB-5 được nộp trước ngày 30 tháng 9 năm 2026.
 • Dự luật dành 20% tổng số thị thực EB-5 cho các khoản đầu tư vào các khu vực nông thôn, 10% cho các khoản đầu tư vào  khu vực thất nghiệp cao và 2% cho các khoản đầu tư vào những dự án cơ sở hạ tầng.

Về con cái đi cùng

 • Dự luật cung cấp sự bảo vệ cho trẻ em phụ thuộc quá 21 tuổi trong một số trường hợp nhất định

Về nguồn tiền đầu tư

 • Nguồn đầu tư “Quà tặng” vẫn được cho phép, và không giới hạn trong các mối quan hệ gia đình.
 • Các yêu cầu về nguồn vốn sẽ áp dụng cho các khoản vốn đầu tư, phí hành chính và bất kỳ chi phí nào “liên quan” đến khoản đầu tư.

Về dự án

 • Cơ chế cho phép chuyển đổi các dự án nếu một trung tâm khu vực hoặc doanh nghiệp thương mại mới (new commercial enterprise – NCE) chấm dứt hoạt động.

Trung tâm vùng (Regional Centers – RC )

 • Số lượng visa được cấp sẽ chia cho công việc gián tiếp và các công trình xây dựng.
 • Một hồ sơ chuẩn phải được gửi đi trước khi đơn xin nhập cư của nhà đầu tư cá nhân được nộp
 • Thư chỉ định khu vực việc làm mục tiêu (TEA) có giá trị trong vòng 2 năm.
 • USCIS sẽ thẩm định các trung tâm vùng tối thiểu 5 năm một lần.
 • (Có thể) được phép triển khai dự án bên ngoài  khu vực RC (tùy thuộc vào quy định).
 • Những người có tiền án hình sự hoặc nhận lệnh trừng phạt của một số cơ quan thực thi tiểu bang hoặc liên bang bị cấm tham gia vào RC
 • Yêu cầu tiết lộ về phí trung gian của bên thứ ba và những hành động liên quan đến dự án
 • Người quảng bá trực tiếp và bên thứ ba phải đăng ký với USCIS.
 • Các quy tắc mới về RC / NCE “quản lý quỹ.”

Với những chính sách mới này, diện EB5 sẽ có tương lai tích cực hơn. Các nhà đầu tư được dự đoán sẽ quay lại với chương trình EB5 để đóng góp vào nền kinh tế Mỹ.

Liên hệ Close
Đăng ký