Ứng viên được quyền lên lịch lại cuộc hẹn sinh trắc học qua hotline USCIS

date 12/07/2021
date 1149

Trước đây, để lên lịch lại cuộc hẹn sinh trắc học, các đương đơn cần phải gửi yêu cầu bằng văn bản, điều này dẫn đến nhiều giấy tờ có thủ tục không hợp lệ và USCIS gặp khó khăn để theo dõi tất cả các yêu cầu.

Sau khi tạm dừng các yêu cầu sàng lọc sinh trắc học với những người nộp đơn H4 EAD, USCIS đã có thông báo về việc lên lịch lại cuộc hẹn sinh trắc học đối với những người nộp đơn và người thụ hưởng. Theo đó, họ có thể gọi cho Trung tâm dịch vụ USCIS theo số 800-375-5283 để tiến hành lên lịch.

Những điều cần biết trước khi bạn lên lịch lại cuộc hẹn sinh trắc học

  • Cuộc hẹn sinh trắc học ban đầu nên được lên lịch tại Trung tâm Hỗ trợ Xử lý đơn USCIS.
  • Nếu muốn đổi lịch, đương đơn phải có lý do chính đáng đã được xác nhận và viên chức USCIS có quyền chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đổi lịch.
  • Để đổi lịch sinh trắc học, ứng viên phải gọi điện cho USCIS trước ngày hẹn ban đầu (chỉ được đặt hẹn qua hotline, không đến trực tiếp). 
  • Trường hợp không lên lịch sớm hơn ngày hẹn ban đầu, đơn đăng ký, đơn yêu cầu sẽ bị bỏ qua hoặc bị từ chối.
  • Nếu ứng viên không thể đến địa điểm lấy sinh trắc học theo quy định do tình trạng khuyết tật, USCIS sẽ cung cấp dịch vụ sinh trắc học di động tại nhà. Nếu nằm trong trường hợp này, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong phần Thông báo dành cho Người Khuyết tật trong thông báo cuộc hẹn mà bạn đã nhận được từ USCIS.

Những tài liệu cần mang theo khi đến cuộc hẹn sinh trắc học

Khi đã lên lịch lại cuộc hẹn sinh trắc học, bạn cần đến đúng giờ. Bên cạnh đó, bạn phải chuẩn bị tất cả những giấy tờ và câu trả lời nếu được hỏi.USCIS sẽ không cung cấp bản sao của bất kỳ tài liệu nào trong cuộc hẹn, 

do đó bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ sau:

  • Bản sao của đơn đăng ký, đơn thỉnh cầu hoặc đơn yêu cầu trong hồ sơ.
  • Đơn I-797C – Thông báo cuộc hẹn sinh trắc học.
  • Nếu bạn nhận được nhiều thông báo cuộc hẹn sinh trắc học, bạn cần mang tất cả loại giấy tờ này.
  • Giấy tờ tùy thân hợp lệ như Thẻ xanh, hộ chiếu, bằng lái xe,…

Kết luận

USCIS có thẩm quyền thu thập sinh trắc học, dấu vân tay, ảnh hoặc chữ ký từ bất kỳ người nộp đơn, người bảo lãnh, người bảo trợ người thụ hưởng hoặc các cá nhân cư trú tại Mỹ cho bất kỳ quyền lợi nhập cư và nhập tịch. Thông qua sinh trắc học, chính phủ Mỹ sẽ xác nhận lý lịch của các cá nhân này.

Sau khi bạn nộp đơn yêu cầu, USCIS sẽ lên lịch cuộc hẹn sinh trắc học tại trung tâm Hỗ trợ Xử lý đơn (ASC) địa phương thông qua Mẫu I-797C, Thông báo Kết quả hồ sơ (Notice of Action)(bao gồm ngày, giờ và địa điểm cho cuộc hẹn)

Mọi thay đổi về lịch hẹn bạn có thể thực hiện thông qua đường dây nóng USCIS: 800-375-5283.

Liên hệ Close
Đăng ký