USCIS Mở Rộng Dịch Vụ Xử Lý Hồ Sơ Nhanh Cho Các Đương Đơn Chuyển Đổi Thị Thực Không Định Cư Đối Với Các Diện Visa F, M, hoặc J

date 09/08/2023
date 1418

USCIS mở rộng dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh cho F,J,M

 

Vào ngày 12/06/2023, USCIS đã thông báo kế hoạch mở rộng dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh dành cho những người nộp Đơn I-539, Đơn xin gia hạn/Thay đổi tình trạng thị thực không định cư, và các đương đơn mong muốn thay đổi tình trạng thị thực không định cư F-1, F-2, M-1, M-2, J-1 hoặc J-2. Ngoài ra, tuỳ chọn nộp đơn I-907, Đơn yêu cầu dịch vụ Xử lý hồ sơ nhanh qua hình thức nộp trực tuyến cũng được áp dụng cho các đương đơn trên.

Việc mở rộng triển khai dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh cho những người nộp Đơn I-539 sẽ được triển khai từng giai đoạn. Những người có thị thực không định cư muốn sử dụng dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh được khuyến nghị không nộp đơn trước các ngày sau đây:

  • Kể từ ngày 13/06, USCIS sẽ bắt đầu tiếp nhận Đơn I-907, dưới dạng đơn giấy hoặc nộp trực tuyến, từ những người nộp đơn để thay đổi tình trạng cư trú thành các diện F-1, F-2, M-1, M-2, J-1 hoặc J-2, miễn là họ đã có Đơn I-539 đang chờ xử lý, hay Đơn xin gia hạn/Thay đổi tình trạng thị thực không định cư.
  • Từ ngày 26/06, USCIS sẽ bắt đầu nhận Đơn I-907, dưới dạng đơn giấy hoặc nộp trực tuyến, từ những người nộp đơn để thay đổi tình trạng cư trú thành các diện F-1, F-2, M-1, M-2, J-1 hoặc J-2, miễn là Đơn I-539 được nộp cùng lúc. Cần lưu ý là giai đoạn cho dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh này chỉ áp dụng đối với các yêu cầu thay đổi tình trạng visa. Dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh này sẽ không áp dụng cho những người đang tìm cách gia hạn lưu trú theo diện M-1 hoặc M-2.
  • Các yêu cầu cho dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh đối với các đơn I-539 đang chờ xử lý nộp trước ngày 13/06 sẽ bị từ chối.
  • Tương tự, USCIS cũng sẽ từ chối các yêu cầu cho dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh nếu chúng được nộp cùng với Đơn I-539 trước ngày 26/06.

Một lưu ý quan trọng là quá trình nộp Đơn I-907 phải giống với quá trình nộp Đơn I-539. Đối với những người gửi Đơn I-539 bằng thư, họ cũng phải gửi Đơn I-907 bằng thư. Nếu Đơn I-539 được nộp trực tuyến, thì Đơn I-907 cũng phải được nộp trực tuyến.

Đương đơn phải hoàn thành quy trình sinh trắc học trước khi dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh bắt đầu cho các diện visa này. Ngay cả khi USCIS chấp nhận Đơn I-907 của đương đơn và các lệ phí đi kèm, thời hạn dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh sẽ chỉ bắt đầu khi đương đơn và tất cả các đồng đơn đi kèm trên Đơn I-539 đã hoàn thành quy trình sinh trắc học của họ. Lưu ý rằng USCIS có thể từ chối Đơn I-907 và/hoặc các đơn I-539 nếu chúng được nộp với các yêu cầu quyền lợi khác, chẳng hạn như nộp nhiều Đơn I-907 với nhau. Để nộp Đơn I-907 trực tuyến, trước tiên đương đơn phải tạo một tài khoản USCIS trực tuyến. Tài khoản này giúp  họ nộp đơn dễ dàng và an toàn, cũng như thanh toán lệ phí và theo dõi tình trạng cập nhật của các yêu cầu từ USCIS trong suốt quy trình xét duyệt. Việc tạo tài khoản USCIS trực tuyến hoàn toàn miễn phí và cung cấp nhiều tính năng khác nhau như  trao đổi thông tin và liên lạc an toàn với USCIS hay gửi các phản hồi trực tuyến khi nhận được các yêu cầu về chứng cứ. Việc mở rộng dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh là nỗ lực không ngừng nghỉ của USCIS nhằm nâng cao hiệu suất và giảm bớt gánh nặng cho hệ thống nhập cư. USCIS đang tiến hành mở rộng quy trình này theo từng giai đoạn để đảm bảo tuân thủ với Đạo luật Ổn định Khẩn Cấp Tạm Thời của USCIS, nhằm ngăn ngừa khả năng việc mở rộng này có thể dẫn đến việc tăng thêm thời gian xử lý cho các yêu cầu nhập cư.

Liên hệ Close
Đăng ký