USCIS gia hạn thời gian phản hồi cho các hồ sơ bị REF hoặc NOID

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2021, USCIS thông báo sẽ gia hạn thêm thời gian phản hồi cho những hồ sơ trong các giai đoạn sau:

  • Yêu cầu bổ sung bằng chứng (REF);
  • Tiếp tục Bổ sung bằng chứng (N-14);
  • Thông báo về Ý định Từ chối (NOID);
  • Thông báo về Ý định Thu hồi;
  • Thông báo về Ý định Hủy bỏ;
  • Thông báo về Ý định Chấm dứt các trung tâm khu vực; và
  • Động thái Mở lại N-400 Căn cứ 8 CFR 335.5, Tiếp nhận Thông tin Khiếm phạm sau khi cấp.
  • Yêu cầu về ngày nộp đơn cho Mẫu N-336, Yêu cầu Điều trần về Quyết định trong Thủ tục Nhập tịch (Theo Mục 336 của INA); và
  • Yêu cầu về ngày nộp đơn cho Mẫu I-290B, Thông báo về Kháng cáo hoặc Hành động tiếp theo.

Điều này có nghĩa gì với các trường hợp kể trên?

Do đại dịch coronavirus đang diễn ra, USCIS sẽ cho phép các hồ sơ được liệt kê ở trên được nộp trễ hơn trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn.

Ví dụ: Đối với một đương đơn nộp hồ sơ diện L1 đã nhận được REF (Yêu cầu bổ sung bằng chứng) có hạn chót phản hồi là 07/06/2021, nhưng theo quyết định mới của USCIS anh ta có thể phản hồi trước ngày 07/08/2021.

Quyết định gia hạn thời gian phản hồi chỉ áp dụng cho những trường hợp trên nếu ngày ban hành trong khoảng thời gian từ 01/03/2020 đến ngày 30/09/2021. 

Liên hệ Close
Đăng ký