Sở Di Trú Mỹ (USCIS) Thông Báo Tăng Mức Phí Cho Dịch Vụ Xét Duyệt Nhanh

date 05/11/2019
date 1137

Vào ngày 30/10 vừa qua, Sở Di Trú Mỹ (USCIS) đã đưa ra thông báo về việc tăng mức phí cho dịch vụ xét duyệt nhanh (có kết quả trong vòng 15 ngày) khi nộp đơn xin định cư Mỹ (I-140) và đơn xin lao động không định cư. Như vậy, mức phí sẽ tăng 30 USD từ 1.410 USD lên 1.440 USD.
Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 12, 2019

Nguồn: USCIS

Liên hệ Close
Đăng ký