USCIS Tăng Tốc Xử Lý Hồ Sơ Đang Tồn Đọng

Hiện tại Mỹ đang thực hiện 2 hành động sau đây nhằm giải quyết tình trạng tồn đọng visa kéo dài. USCIS Tăng Tốc Xử Lý Hồ Sơ Đang Tồn Đọng

  • Điều chỉnh phí xử lý hồ sơ nhanh

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2020, USCIS đã tăng phí xử lý hồ sơ nhanh cho Mẫu I-140 và I-129 từ 1.400 đô la lên 2.500 đô la. Gần đây hơn, vào ngày 24 tháng 2 năm 2021, USCIS đã thông báo về việc mở rộng quy trình xử lý nhanh cho các đương đơn E-3

  • Giải quyết tình trạng đóng băng tuyển dụng

Sở Di trú và Nhập cảnh Hoa Kỳ (USCIS) đang cố gắng dỡ bỏ tình trạng đóng băng  tuyển dụng và cải thiện việc duyệt các đơn xin nhập cư. Đồng thời thúc đẩy khả năng tiếp cận nhiều hơn với hệ thống định cư hợp pháp, vốn là ưu tiên của chính phủ Mỹ.

Liên hệ Close
Đăng ký