Mỹ ưu tiên xử lý Thị thực Nhập cư tại Cơ quan Lãnh sự Hoa Kỳ

date 13/07/2021
date 594

Đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, điều này đã và đang  gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc xử lý thị thực nhập cư tại các Đại sứ quán và Lãnh sứ quán trên toàn thế giới.

Công suất hoạt động của các Đại sứ quán tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn các quốc gia đều hạn chế xử lý thị thực nhập cư.

Bộ Ngoại giao Mỹ (DOS) (cơ quan có thẩm quyền đối với Đại sứ quán và Lãnh sứ quán Mỹ) đã có quyết định ưu tiên xử lý hồ sơ của một số diện nhất định. Như vậy, những hồ sơ xin thị thực thuộc diện được ưu tiên có thể vẫn được xử lý trong giai đoạn dịch bệnh khó kiểm soát như hiện nay.

Bốn loại thị thực được ưu tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ (DOS) liệt kê một số diện được ưu tiên, phân theo bốn cấp độ:

Ưu tiên cấp 1: Thị thực nhận con nuôi liên quốc gia, những người nộp đơn xin thị thực mà quá tuổi sẽ không còn đủ điều kiện

Ưu tiên cấp 2: Thị thực định cư diện thân nhân, thị thực hôn phu/hôn thê và thị thực tái nhập cư

Ưu tiên cấp 3: Thị thực nhập cư đặc biệt dành cho một số viên chức chính phủ Hoa Kỳ ở nước ngoài

Ưu tiên cấp 4: Tất cả các thị thực nhập cư khác, bao gồm thị thực diện việc làm và thị thực đa dạng (diversity visa)

Để giảm thiểu tình trạng tồn đọng hiện tại của các hồ sơ cấp 1 và cấp 2, phần lớn nguồn lực được điều động để xử lý những hồ sơ theo danh mục ưu tiên này. Bên cạnh đó, hàng tháng các cơ quan lãnh sự vẫn phải tiếp tục xử lý một số trường hợp cấp 3 và cấp 4 để đảm bảo những loại thị thực này không phát sinh thêm số lượng hồ sơ tồn đọng.

Lời kết

Kế hoạch ưu tiên cấp thị thực được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đề ra nhằm loại bỏ tình trạng tồn đọng hồ sơ. Tuy nhiên, điều kiện và năng lực xử lý hồ sơ của cơ quan lãnh sự ở từng quốc gia sẽ khác nhau. 

Thông tin trong bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào, và được xem là thông tin cần cập nhật theo thời gian.

Liên hệ Close
Đăng ký