Quy Định Của USCIS Dành Cho Người Định Cư Mỹ Diện EB2

date 16/09/2022
date 321

Một chuyên gia có bằng cấp cao hoặc một người có khả năng đặc biệt có thể vào Mỹ để làm việc cho một chủ lao động hoặc tự nộp đơn xin miễn trừ quy trình chứng nhận lao động vì lợi ích quốc gia. Danh mục EB2 được chia thành hai loại phụ: các chuyên gia có bằng cấp cao và các cá nhân có khả năng đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. 

Lời mời làm việc từ chủ lao động và quy trình xin Chứng nhận Lao động là thường là bắt buộc đối với diện EB-2. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tự bảo lãnh và bỏ qua quy trình chứng nhận lao động nếu như bạn có thành tích và năng lực chuyên môn vượt trội.

Note: Quy trình chứng nhận lao động được tạo ra nhằm đảm bảo rằng không có đủ người lao động Mỹ có thể/sẵn sàng/đủ tiêu chuẩn để làm việc trong vị trí được đăng tuyển và khi ứng viên nước ngoài được tuyển sẽ không làm ảnh hưởng xấu đến tiền lương và điều kiện làm việc của công nhân Mỹ đảm nhiệm các công việc tương tự.

Nếu bạn nộp hồ sơ miễn trừ lời mời làm việc và quy trình chứng nhận lao động vì lợi ích quốc gia của Mỹ, bạn có thể tự bảo lãnh với điều kiện bạn phải là cá nhân có năng lực đặc biệt.

quy định của uscis cho cá nhân diện eb2
Quy Định Của USCIS Dành Cho Người Định Cư Mỹ Diện EB2

Yêu cầu về trình độ học vấn, kinh nghiệm hoặc kỹ năng cần thiết để đủ điều kiện 

USCIS sẽ xem xét tất cả các bằng chứng bạn gửi để xác định xem bạn có đủ điều kiện cho danh mục EB2 hay không. Trong trường hợp, bạn nộp hồ sơ diện EB-2 NIW (Miễn trừ vì lợi ích quốc gia) thì việc miễn trừ các quy trình cần thiết có vì lợi ích quốc gia của Mỹ hay không.

Định cư Mỹ diện việc làm ưu tiên hàng thứ 2 – Visa Định cư Mỹ diện EB-2

Yêu cầu đối với Danh mục EB2 Bằng cấp cao (EB2 Advanced Degree)

Để đủ điều kiện cho danh mục EB2 Bằng cấp cao (EB2 Advanced Degree), bạn phải là chuyên gia có bằng cấp cao hoặc bằng cấp tương đương của nước ngoài và vị trí được chứng nhận trong chứng chỉ lao động về cơ bản yêu cầu người sở hữu bằng cấp cao hoặc bằng cử nhân với ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên tục (được coi là tương đương với bằng cấp cao)

Bạn sẽ cần cung cấp một số tài liệu như  hồ sơ học tập chính thức cho thấy bạn có bằng cấp cao của Mỹ (hoặc bằng cấp tương đương của nước ngoài) hoặc hồ sơ học tập chính thức chứng minh bạn sở hữu bằng cử nhân của Mỹ (hoặc bằng cấp tương đương của nước ngoài), thư giới thiệu của các nhà tuyển dụng cũ chứng minh bạn có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đã học. Nếu chuyên ngành yêu cầu bằng tiến sĩ theo thông lệ, bạn phải có bằng tiến sĩ của Mỹ hoặc bằng cấp tương đương của nước ngoài.

Yêu cầu đối với phân loại EB2 NIW 

Để đủ điều kiện cho danh mục EB2 NIW, bạn phải chứng minh bản thân có khả năng đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. Theo đó bạn phải đạt được ít nhất 3 trong số 6 câu hỏi dưới đây:

 • Bạn có bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc giải thưởng từ một trường cao đẳng, đại học, trường học hoặc tổ chức khác, liên quan đến lĩnh vực mà bạn sở hữu khả năng đặc biệt 
 • Bạn có ít nhất 10 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong lĩnh vực của mình, được chứng minh qua thư giới thiệu từ các nhà tuyển dụng hiện tại hoặc trước đây
 • Bạn có giấy phép hoặc chứng chỉ để hành nghề 
 • Bạn sở hữu mức lương cao và đãi ngộ hấp dẫn hơn so với những người làm cùng lĩnh vực
 • Bạn là thành viên của một hiệp hội chuyên môn đòi hỏi người tham gia phải có thành tích xuất sắc theo đánh giá của chuyên gia trong nước hoặc quốc tế
 • Bạn đã được các đồng nghiệp, tổ chức chính phủ, tổ chức nghề nghiệp hoặc doanh nghiệp công nhận thành tích và đóng góp đáng kể cho chuyên môn

Lưu ý: Nếu bất kỳ tiêu chí nào trên đây không dễ dàng áp dụng cho nghề nghiệp của bạn, bạn có thể gửi bằng chứng có thể so sánh được để xác định tính đủ điều kiện của mình.

Nếu hồ sơ của bạn đáp ứng các yêu cầu về ngưỡng tối thiểu này, USCIS sau đó sẽ đánh giá tất cả các bằng chứng bạn đã gửi trong tổng thể để xác định xem bạn có trình độ chuyên môn cao hơn đáng kể so với mức trung bình trong ngành khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh hay không.

Tôi có cần phải có một lời mời làm việc hay một công ty nộp đơn bảo lãnh cho tôi không?

Yêu cầu phải có một lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng Mỹ là bắt buộc đối với diện EB-2. Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin Chứng nhận Lao động và nộp đơn đến USCIS để bảo lãnh bạn.

Đối với các y tá có thể đủ tiêu chuẩn theo EB-2 và các nhà trị liệu vật lý, không cần phải có giấy chứng nhận lao động của Bộ Lao động. Thay vào đó, họ sẽ nộp đơn yêu cầu kèm với mẫu ETA 9089, chưa được chứng nhận để được xem xét là nghề nghiệp trong Bảng A.

Dưới đây là những thông tin về nghề nghiệp bảng A.

Tiêu chí đủ điều kiện của diện EB-2 NIW (Miễn trừ Lợi ích Quốc gia)

USCIS có thể phê duyệt yêu cầu miễn trừ vì lợi ích quốc gia nếu hồ sơ đáp ứng những tiêu chí:

 • Nỗ lực được đề xuất của bạn có cả giá trị đáng kể và tầm quan trọng quốc gia.
 • Bạn có vị trí tốt để thúc đẩy nỗ lực đã đề xuất.
 • Về mặt cân bằng, sẽ có lợi cho Mỹ nếu bỏ qua yêu cầu lời mời làm việc và quy trình xin Chứng nhận Lao động.

Đối với lĩnh vực STEM, USCIS giải thích rằng bằng cấp cao trong lĩnh vực này gắn liền với nỗ lực được đề xuất trong một công nghệ quan trọng và mới nổi hoặc nỗ lực hỗ trợ an ninh quốc gia, tăng khả năng cạnh tranh kinh tế của Mỹ là một yếu tố tích cực được chính phủ quan tâm.

Các công nghệ quan trọng và mới nổi là những công nghệ thiết yếu đối với an ninh quốc gia của Mỹ, bao gồm cả quốc phòng quân sự và kinh tế. Để xác định hồ sơ đáp ứng yếu tố trên, USCIS xem xét các nguồn chính phủ, học thuật, các nguồn có thẩm quyền và tất cả các bằng chứng do đương đơn gửi. Danh sách lĩnh vực công nghệ quan trọng và mới nổi được Văn phòng điều hành của Tổng thống, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia hoặc Hội đồng An ninh Quốc gia công bố, là những ví dụ về danh sách có thẩm quyền. Dưới đây là danh sách  

Lĩnh vực STEM rất quan trọng đối với khả năng cạnh tranh và an ninh của Mỹ, góp phần giúp Mỹ thúc đẩy các mục tiêu quốc gia. Các mục tiêu này bao gồm: bảo vệ an ninh cho người dân Mỹ; mở rộng cơ hội và thịnh vượng kinh tế; và nhận thức và bảo vệ các giá trị dân chủ…

Ngoài ra, nhiều nỗ lực được đề xuất nhằm mục đích thúc đẩy công nghệ, nghiên cứu. Dù trong môi trường học thuật hay công nghiệp, không chỉ có giá trị đáng kể liên quan đến lợi ích khoa học và công nghệ của Mỹ, mà còn có ý nghĩa tiềm năng đủ rộng để chứng minh tầm quan trọng quốc gia. 

Khi USCIS tiến hành đánh giá khía cạnh thứ ba, liệu Mỹ có thể hưởng lợi từ việc cấp visa định cư cho đương đơn hay không và những người lao động Mỹ khác có bị ảnh hưởng công ăn việc làm hay không, USCIS xem xét sự kết hợp các dữ kiện sau có trong hồ sơ:

 • Người đó có bằng STEM nâng cao, đặc biệt là bằng Tiến sĩ;
 • Người đó sẽ tham gia vào công việc thúc đẩy một công nghệ quan trọng và mới nổi hoặc bất kỳ lĩnh vực STEM quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của Mỹ; và
 • Người đó có vị trí tốt để thúc đẩy nỗ lực STEM được đề xuất có tầm quan trọng quốc gia.

Tôi sẽ làm việc tại Mỹ trên cơ sở thường trú (không giới hạn thời gian) với tư cách là thường trú nhân hợp pháp hay làm việc tạm thời với tư cách là người không định cư trong một khoảng thời gian nhất định?

Bạn sẽ làm việc thường trú tại Mỹ nếu được cấp quy chế thường trú nhân hợp pháp.

Liên hệ Close
Đăng ký