10 Điều Cần Biết Về Cơ Chế Của Bản Tin Visa

date 13/11/2023
date 704

Bản tin Visa Bulletin là một công cụ quan trọng cho bất kỳ đương đơn nào đủ điều kiện để nhận thị thực định cư (thẻ xanh) vì bản tin này thông báo cho họ biết rằng liệu họ có được nhận thị thực trong một tháng nhất định nào đó hay không.

Dưới đây là 10 điều các bạn cần biết để hiểu rõ hơn về bản tin Visa Bulletin:

1. Thị thực diện việc làm (EB) được phân bổ ra một bảng riêng trong bản tin Visa Bulletin, và được chia thành 5 diện ưu tiên. Mỗi đương đơn thuộc diện này sẽ rơi vào 1 trong 5 diện ưu tiên nêu trên.

2. Có 4 điểm cần lưu ý trong bảng diện thị thực việc làm:

  • C: diện thị thực không có hồ sơ tồn đọng (current), và mọi đương đơn phù hợp đều đủ điều kiện để nhận thị thực.
  • Ngày ưu tiên phê duyệt (Final Action Date): Chỉ những người có ngày ưu tiên trên hồ sơ trước Ngày ưu tiên phê duyệt sẽ được duyệt và cấp thị thực định cư hoặc thẻ xanh.
  • Ngày tiếp nhận đơn (Dates for Filing): Chỉ những người có ngày ưu tiên trên hồ sơ trước Ngày tiếp nhận đơn mới có thể nộp đơn i-485 hoặc nộp giấy tờ dân sự đến NVC (Trung tâm thị thực quốc gia) để hoàn tất hồ sơ thủ tục xin thẻ xanh.
  • U: diện thị thực hiện không có sẵn, và không có đương đơn nào nhận được thị thực.

3. Không quốc gia nào có thể được nhận hơn 7% số thị thực có sẵn hàng năm trên toàn thế giới.

4. Một vài quốc gia sẽ có Ngày ưu tiên phê duyệt riêng biệt bởi vì những quốc gia này có nguy cơ sẽ vượt giới hạn 7% số lượng thị thực.

5. Việc lùi Ngày ưu tiên phê duyệt là khi ngày này bị lùi lại theo thứ tự thời gian trong bảng tin Visa Bulletin của tháng tới, khiến số thị thực có sẵn sẽ ít hơn cho một diện thị thực nhất định trong tháng tiếp theo.

 

10 Điều Cần Biết Về Cơ Chế Của Bản Tin Visa
10 Điều Cần Biết Về Cơ Chế Của Bản Tin Visa

 

6. Thị thực diện việc làm và các diện ưu tiên của nó đều có hạn mức hằng năm và không thể được cấp vượt quá con số này.

7. Bộ Ngoại Giao (DOS) không thể phân bổ nhiều hơn 27% tổng số lượng thị thực diện việc làm sẵn có của cả năm cho chỉ một quý trong năm. Và giới hạn thị thực cho mỗi tháng là 10%.

VÍ DỤ: Tổng số thị thực diện việc làm của năm là 140,000, thì 14,000 thị thực sẽ được cấp mỗi tháng và 37,800 thị thực sẽ được cấp mỗi quý.

8. Giới hạn 7% số lượng thị thực của mỗi quốc gia sẽ được để dành riêng ra nếu như nhu cầu của một diện thị thực việc làm nào đó thấp hơn so với số visa sẵn có cho quý đó. Và việc này chỉ kéo dài đến hết quý.

9. Nếu như một diện ưu tiên thị thực việc làm được đánh dấu là “C” (current – không có hồ sơ tồn đọng) cho mọi quốc gia thì đó là dấu hiệu cho thấy Bộ Ngoại Giao đang cấp thị thực bất kể người nộp đơn đến từ quốc gia nào trong quý đó.

10. Nếu Bộ Ngoại Giao đã cấp hết số thị thực cho một diện trước khi kết thúc năm, thi họ sẽ ngưng tiếp nhận các yêu cầu cấp thị thực. Diện này sẽ chuyển sang trạng thái không sẵn sàng trong Bản tin Visa bulletin cho đến khi năm tài chính tiếp theo của chính phủ bắt đầu.

Nguồn: ILW

 


Đăng ký tư vấn, đánh giá hồ sơ miễn phí

     Liên hệ Close
    Đăng ký